Promocijska brošura E+MVA

Oglejte si promocijsko-informativno brošuro programa Erasmus+ Mladi v akciji, v kateri predstavljajo cilje programa, možnosti, ki jih ponuja področje MLADINE znotraj programa ERASMUS+, širši evropski in nacionalni kontekst programa ter njegove poglavitne značilnosti. 

S tem ponuja pregled najpomembnejših informacij o mladinskem področju programa, ki ga upravlja MOVIT kot nacionalna agencija programa Erasmus+ za področje mladine.  

Brošura je dostopna na spletni strani Zavoda MOVIT.

VIR: Lmit

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.