Povečane aktivnosti DURSA na sejmih in stojnicah

Davčna uprava RS s ciljem povečanja prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti še naprej intenzivno izvaja tako preventivne aktivnosti, kot tudi aktivnosti nadzora na vseh področjih gotovinskega poslovanja. V sodelovanju s Carinsko upravo RS so se v aprilu 2014 začele izvajati informativno-preventivne aktivnosti pri prodajalcih na sejmih in organizatorjih sejmov. V treh mesecih so mobilne enote carinske uprave opravile 263 informativno-preventivnih obiskov, od julija do predvidoma septembra pa se bodo na sejmih in stojnicah po vsej Sloveniji izvajali poostreni nadzori.

Pri nadzoru prodaje na sejmih in stojnicah so preverjali in predvsem ugotovili pomanjkljivosti pri neizdajanju računov, izdani računi niso vsebovali vseh predpisanih podatkov, prodaja se je opravljala brez ustreznih dovoljenj, prodajalci na stojnicah so plačevali organizatorjem za storitve najema v gotovini – brez prejetja računa.

S prikritimi nakupi so davčni inšpektorji ugotavljali tudi neevidentiranje izdanih računov v poslovnih knjigah. Ugotavljajo, da posamezni prodajalci na sejmih izdajajo paragonske bloke, mnogi pa za poslovanje že uporabljajo registrske blagajne. Za slednje zato veljajo obveznosti lani uveljavljene zakonodaje, in sicer, da računalniški programi ali elektronske naprave ne smejo omogočati naknadnega spreminjanja podatkov o izdanih računih brez hrambe izvirnih podatkov in vseh poznejših sprememb. Računalniška oprema mora zagotavljati tako hrambo, kot izpis podatkov ter sledljivost. Sankcije, predvidene za kršitelje so visoke in znašajo od 20.000 do 250.000 evrov.

Več najdete v sporočilu za javnost na spletni strani DURS-a na tej povezavi

VIR: DURS

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.