Priprava pravilnika o delovanju socialnovarstvenih programov

Z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bilo v veliki meri usklajeno besedilo sprememb Zakona o socialnem varstvu, kot so bili predlagani po januarskem posvetu s strani CNVOS-a in Vključen.si. V ta namen bo MDDSZ ustanovilo delovno skupino v kateri bodo tudi trije predstavniki NVO. Prijave zbirajo do 24. 7. 2014.
 

Dogovorili so se, da bo financiranje in delovanje socialnovarstvenih programov (določitev programov, ki se večletno financirajo, normativi in standardi za izvajanje programov, način financiranja, pogoji za financiranje programov, spremljanje in vrednotenje programov, …) podrobneje uredil pravilnik, ki ga bomo oblikovali skupaj. 

Za oblikovanje tega pravilnika bodo organizirali posvete, na katerih boste lahko povedali svoje mnenje o vsebini pravilnika. Na podlagi vaših stališč bodo oblikovali predloge za delovno skupino. Prvi posvet bo organiziran v začetku septembra. 

Trem predstavnikom NVO, ki bodo v delovni skupini bo na voljo strokovna podpora CNVOS in Vključen.si. Za to delovno skupino poteka postopek izbora NVO predstavnikov. Podrobnosti o izboru predstavnikov najdete na tej povezavi.

VIR: CNVOS 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.