Status v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora

Dne 31.5.2014 je začel veljati Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora (Uradni list RS št. 35/2014). Društva, ki delujejo na področju prometa, energije in prostora sedaj lahko zaprosijo pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor za status. 

Pri tem morajo upoštevati določila Zakona o društvih (30. do 36. člen). Tako je pri pripravi vloge za pridobitev statusa potrebno upoštevati predvsem 30. in 32. člen Zakona o društvih in izkazovati izpolnjevanje vsebinskih pogojev po 3. členu navedenega pravilnika. Poleg tega, da je s tem posameznemu društvu priznano njegovo delovanje v javnem interesu, torej v širšo družbeno korist, status delovanja v javnem prinaša tudi druge ugodnosti, kot so brezplačna pravna pomoč, upravičenost do 0,5% dohodnine in merila in dodatno točkovanje pri nekaterih razpisih.
 

VIR: Mreža za prostor

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.