Prvo poglavje Strategije za mlade v Litiji - zaključeno

Do konca junija so lahko mladi (15. do 30. leta) oddali anketne vprašalnike, ki so bili poslani na dom vsakega izmed mladih v občini Litija in so se nanašali na: mladinsko organiziranje in prosti čas, zaposlovanje, stanovanjsko problematiko, mobilnost, izobraževanje, participacijo, zdravje, informiranje in turizem.  

Vrnjenih je bilo preko 400 anket kar pomeni, da jih je izpolnilo okoli 15% mladih v Občini Litija. Odstotek je pričakovano soliden, a še zdaleč od naših želja. Rezultat nam nekako pove, da so mladi preveč apatični oz. neaktivni za stanje v družbi v kateri živimo in tudi ta problematika bo ena ključnih izzivov katerega se bomo lotili v prihajajočih mesecih, da jo popravimo.

PRED NAMI NOVA POGLAVJA - MED NJIMI MLADINSKI POSVETI V SEPTEMBRU
Po anketi bo kot napovedano že v prejšnji rubriki sledila 2. faza strategije, kjer se bomo vsi mladi – pobudniki in sodelujoči v anketah, soočili s predstavniki občine Litija. Na teh posvetih, ki se bomo izvedli v mesecu septembru in oktobru in bodo zajela več krajevnih skupnosti v Litiji bomo mladi predstavnikom občine Litija predstavili ukrepe za izboljšanje stanja mladih v Litiji in iskali realni skupni imenovalec za izvedbo le-teh. Seveda bi si želeli veliko število mladih na teh pomebmnih posvetih, saj gre za našo prihodnost.

STRATEGIJA ZA MLADE V OBČINI LITIJA, ki jo izvaja MSOLI v sodelovanju z občino Litija
MSOLI med nas še vedno vabi vse organizacije, društva, ki imajo 90% delež mladih v vodstvu društva - t.j. članstva med 15. in 29. letom, in tiste, ki imajo tudi 70% delež mlajših od 29 let. V kolikor deleža mladih v statutih nimate opredeljenega, »stopite« do nas in z veseljem Vam bomo pomagali, če pa že veste, da ne ustrezate merilom, a bi vseeno radi sodelovali oz. bili del naše organizacije, lahko postanete naša pridružena članica. Vabljeni, predvsem iz razloga, ker želimo, da so v Mladinskem svetu zastopani predstavniki vseh društev in organizacij, ki imajo pretežno članstvo mladih. Vabimo pa tudi tiste, ki imate znotraj društva ali organizacije mladinski odsek oz. sekcijo, ki deluje popolnoma avtonomno znotraj društva.
 
Prav tako MSOLI vseskozi odpira vrata vsem mladim s pobudami za spremembo situacije mladih v Litiji ali konkretno pri projektu STRATEGIJA ZA MLADE- pišete nam lahko na mladinski.svet.litija@gmail.com ali pa direktno kontaktirajte našo predsednico Mojco Mikac na telefonsko številko 041 427 271.

VIR: MSOLI
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.