Prestavljen prijavni rok za Erazmus +

Evropska komisija se je odločila za prestavitev prijavnega roka oddaje projektnih predlogov za Erazmus + KA 1 (projekti mobilnosti posameznikov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih). Prijavni rok je prestavljen iz 17.3 2014 na 24.3 2014. 

 Do prestavitve roka je prišlo zaradi težav, ki so jih imele organizacije prijaviteljice z Portalom za prijavitelje (Participants portal). Za vse organizacije prijaviteljice in partnerske organizacije na EU- programe velja, da morajo preko Portala za prijavitelje ustvariti profil organizacije in pridobiti PIC številko, ki je obvezna informacija znotraj vseh e- prijavnic na EU programe. Za pridobitev PIC številke mora organizacija izpolniti vrsto zahtevanih informacij (davčna številka, datum ustanovitve, matična številka;…). Eden izmed namenov pridobitve PIC številke je tudi poenostavitev pri izpolnjevanju e- prijavnic, ker se podatki, ki so vpisani na Portalu za prijavitelje samodejno generirajo v e- prijavnici ob vpisu PIC številke. Dostop do Portala za prijavitelje se pridobi ob odprtju uporabniškega računa (ECAS account).

Za centralizirane EU programe (tisti programi, ki jih upravlja izvajalska agencija EACEA) je pri prijavi potrebna samo PIC številka, ostali podporni dokumenti pa so zahtevani po odobritvi projekta.

Za tiste programe, ki so decentralizirani in jih upravljajo nacionalne agencije pa morajo prijavitelji pred   oddajo prijavnice preko Portala za prijavitelje naložiti tiste podporne dokumente, ki so navedeni v Vodniku za prijavitelje in zahtevani od posameznih nacionalnih agencij .

Za prijavitelje na program Erazmus+ (organizaciji upraviteljici sta nacionalna agencija Cmepius in Zavod Movit) sta obvezna dva podporna dokumenta, ki jih je potrebno izpolniti in naložiti na Portal za prijavitelje.

  

Dokazilo o pravnem statusu /Legal entity form, (obrazci so dostopni na povezavi, http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm#fr.´)Nevladne organizacije izponijo obrazec Podjetja v zasebni lasti. Poleg izpolnjenega obrazca je potrebno naložiti še dodatne podporne dokumente k obrazcu.

Dodatni podporni dokumenti k obrazcu so:

1.kopija uradnega dokumenta iz katerega so razvidni ime in naslov pogodbenika ter matična številka, ki so mu jo dodelili državni organi (za nevladne organizacije je ta dokument  izpisek iz Ajpesa).

2.kopija dokumenta o registraciji zavezanca za ddv, če je to primerno in če identifikacijska številka ni razvidne iz dokumenta  pod 1. točko. (Za  nevladne organizacije, ki niso davčni zavezanci ta dokument ni obvezen, ker je identifikacijska davčna številka razvidna iz Ajpes izpiska.) 

Obrazec za finančno identifikacijo /Financial identification form,(obrazec je dostopen na povezavi http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm

Izpolnjeni obrazec mora biti ožigosan in podpisan s strani banke ali pa je potrebno naložiti nedavni bančni izpisek.

Če zaprošate za več kot 60.000 EUR in ste  organizacija zasebnega prava morate v svoj profil pripeti še zaključeno bilanco stanja za zadnje zaključeno finančno leto.

 

Za informiranje in tehnično podporo pri  prijavi  projektov na področju izobraževanja in usposabljanja (bivši program  Vseživljenskega učenja,  je zadolžena nacionalna agencija Cmepius, za področje mladih pa Zavod Movit.(ukrepi bivšega programa Mladi v akciji).

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.