Povabilo mladim k izpolnitvi vprašalnika o globalnih izzivih in socialni pravičnosti

Raziskavo o stališču mladih do globalnih izzivov in socialne pravičnosti izvaja SLOGA, Platforma nevladnih organizacij (NVO) za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč v sodelovanju z Zavodom VOLUNTARIAT in ostalimi partnerskimi NVO, v okviru projekta z naslovom Challenging the Crisis. K izpolnjevanju vprašalnika zato vabijo mlade, da izrazijo svoj pogled na globalne izzive in socialno pravičnost.

Glavni namen tega 3-letnega projekta Challenging the Crisis, ki poteka v šestih državah članicah EU, je spodbuditi mlade h kritičnemu razmišljanju o evropski krizi v kontekstu globalnih soodvisnosti, pa tudi k temu, da bodo postali aktivni zagovorniki socialne pravičnosti.

Pomemben del projekta je tudi pridobitev mnenj mladih iz Slovenije in iz nekaterih drugih držav EU ter seznanitev z njihovimi pogledi na globalne izzive in socialno pravičnost. 

Vprašalnik je dostopen na povezavi: https://www.surveymonkey.com/s/DTQKKJM 

VIR: Zavod Voluntariat

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.