Vpis v bazo izvajalcev promocije zdravja ter športnih in gibalnih programov na delovnem mestu

GAZZ - mreža na področju športa in rekreacije v sklopu projekta pripravlja katalog nevladnih organizacij, športnih društev in zavodov, ki izvajajo programe promocije zdravja ter športnih in gibalnih aktivnosti za podjetja in druge organizacije. Katalog bo posredovan delodajalcem, da bodo lahko izbrali sebi najprimernejšo nevladno organizacijo, ki se ukvarja s promocijo zdravja in gibalnimi aktivnostmi na delovnem mestu. 

S tem bomo nudili pomoč delodajalcem pri izvedbi zakonsko predpisanih programov promocije zdravja na delovnem mestu ter krepili nevladne organizacije. Vsak delodajalec mora namreč po 32. členu ZVD promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja. V elektronskem katalogu bo kratka predstavitev s kontaktnimi podatki vsake organizacije, ki se bo odzvala.
 
Obrazec za vpis podatkov organizacije je dostopen na povezavi.

Izpolnjenega pošljite do 21. 3. 2014 na e-naslov: apga@amis.net.

VIR: APGA
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.