Osnutek Pravilnika o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa NVO na področju varstva okolja v JI

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje so pripravili osnutek Pravilnika o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu. Pripombe in predloge na osnutek lahko posredujete do 14. 3. 2014.

Osnutek Pravilnika o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 14. marca 2014, na e-naslov: gp.mko@gov.si ali na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Dunajska 22
1000 Ljubljana

VIR: MKO

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.