Sporazum z Združenjem Sazas za kulturna društva

Kulturna društva, ki so imela do sedaj sklenjeno individualno pogodbo z Združenjem Sazas, naj ponovno zaprosijo za sklenitev pogodbe po novem sporazumu, ki velja od 24. 1. 2014 dalje. Prav tako lahko sklenejo pogodbo tisti, ki do sedaj še niso imeli sklenjene pogodbe, na osnovi katere bi lahko koristili ugodnosti in olajšave pri plačevanju avtorskih nadomestil Združenju Sazas.  

Od 24. 1. 2014 je v veljavi nov skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru kulturne dejavnosti, ki jo izvajajo kulturna društva in upokojene kulturne skupine.

Sporazum predvideva nekaj sprememb, najpomembnejši sta:
- 10% znižanje osnove (prej 20%) v primeru pravočasne, pravilne in popolne dostavitve vseh potrebnih oz. obveznih podatkov (2. točka 4. člena)
- Društvo oz. sekcija lahko zaprosi za oprostitev plačila avtorskega nadomestila v primeru prireditve z vstopnino tako, da na upravni odbor Združenja Sazas naslovi prošnjo (5. člen)

Sporazum je v celoti dostopen na spletni strani Združenja Sazas (www.sazas.org), JSKD (www.jskd.si), ZKD Slovenije (www.zkds.si) in ZKD Ljubljana (www.zkdlj-zveza.si).

Kontakt: Bernarda Pintar, T: +386 (0)1 423 81 10, E: bernarda.pintar@sazas.org

Za vsa vprašanja in pojasnila v zvezi s sporazumom za kulturna društva je pristojna strokovna služba ZKD Ljubljana. Kontakt: Maja Papič, zkdlj@siol.net, 01/438 52 70, 040 160 514.

VIR: JSKD

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.