Računovodske novosti v letu 2014

Izplačila po avtorski oz. podjemni pogodbi so od 1. 2. 2014 še bolj obremenjena. Po novem Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se plačuje nov prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer v višini 15.5% 

To velja za tiste, ki niso zavarovani na kakšni drugi podlagi oz. so izvzeti po zakonu (upokojenci, samozaposleni, študentje). Zavarovanec, za katerega je potrebno plačevati dodaten prisepvek, bo s temi vplačili lahko pridobil mesec dni zavarovanja, če bodo njegovi prispevki dosegli 60% povprečne mesečne plače, vendar le za največ 12 mesecev. Pri obračunu avtorskega honorarja oz. obračunu podjemnega dela je zato obvezno, da vam avtor oz. podjemnik izpolni izjavo, s katero potrdi na kakšni podlagi je zavarovan. Izjava je osnova, za pravilno obračunan oz. neobračunan dodatni 15,5% prispevek.  

Primer obračuna avtorskega honorarja, če je oseba polno zavarovana na drugi podlagi (zaposleni,...)
Neto (izplačilo izvajalcu): 1.000,00€
Skupaj strošek avtorskega honorarja: 1.503,92€

Primer obračuna avtorskega honorarja, če je oseba ni polno zavarovana na drugi podlagi
Neto (izplačilo izvajalcu): 1.000,00€
Skupaj strošek avtorskega honorarja: 1.790,03€

Za pomoč pri pripravi avtorske oz. podjemne pogodbe, obračunu pogodbe smo vam na voljo v informacijski pisarni Stičišča NVO osrednje Slovenije na Ponoviški c. 12 v Litiji, po e-pošti na naslovu 
tjasa.bajc@consulta.si ali na telefonski številki 040 786 939. 
 

Pomembna novost v letu 2014, ki velja za tiste, ki imajo zaposlene osebe, je tudi obvezno poročanje o izplačanih potrnih stroških. S 1. 1. 2014 je potrebno na DURS za zaposlene delavce na REK obrazcih, poleg podatkov o izplačanih plačah in prispevkih, poročati tudi o višini izplačanega dodatka za malico, dodatka za prevoz na delo  in tudi o izplačanih potnih stroških. Oddaja se na predpisanih REK obrazcih, skupaj z izplačilom plače oz. najkasneje zadni dan meseca za izplačila v tekočem mesecu.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.