Predlog novega zakona o študentskem delu ukinja študentsko delo v NVO

Po poročanju CNVOS-a je MDDSZ pripravil predlog zakona o študentskem delu, s katerim se prepoveduje študentsko delo pri delodajalcu, ki ima manj kot šest zaposlenih. Ker velika večina NVO te kvote ne dosega, študentsko delo pri njih ne bi bilo več mogoče. 

Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo in dalo v javno razpravo osnutek predloga Zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov. Namen zakona je predvsem na novo urediti delo dijakov in študentov preko napotnic in obveznosti posrednikov takšnega dela. Zakon naj bi nadomestil še veljavne določbe Zakona o zaposlovanju in zavarovanja za primer brezposelnosti, ki sedaj urejajo t.i. študentsko delo.

Za nevladne organizacije so relevantne predvsem sledeče predlagane rešitve: študentsko delo se lahko izvaja samo pri delodajalcu, ki je v preteklem letu zaposloval v povprečju najmanj šest delavcev. Pri takšnem delodajalcu lahko študentje v tekočem letu opravijo največ 75% ur dela, kot bi ga opravili prej omenjeni zaposleni, če bi delali polni delovni čas.

Glede na to, da velika večina nevladnih organizacij ne zaposluje nikogar (kaj šele šest zaposlenih), to praktično gledano pomeni, da pri njih študentskega dela ne bo več dopustno opravljati. Ker gre za eno od najbolj fleksibilnih oblik dela, takšna omejitev seveda povzroči tudi zmanjšanje fleksibilnosti same NVO do potreb svojih uporabnikov. Rešitev pomeni tudi, da bodo študentje težje spoznali NVO sektor ali v njem pridobili izkušnje, ki bi jim lahko koristile pri kasnejši zaposlitvi v NVO ali drugod.

To po eni strani zmanjšuje fleksibilnost in prilagodljivost NVO do potreb svojih uporabnikov, po drugi strani pa bodoče iskalce zaposlitve potiska stran od nevladnega sektorja, saj ga ti preko študentskega dela ne bodo več mogli spoznavati, niti v njem pridobivati izkušenj.

Omenjene kvote ne veljajo za delo v skupnostih študentov, v mladinskih svetih in v humanitarnih organizacijah. Za druge organizacije, ki prav tako delujejo v javnem interesu, izjeme niso predvidene.

MDDSZ zbira pripombe do 3. 3. 2014. CNVOS bo rešitvi, ki de facto ukinja možnost študentskega dela v večini slovenskih NVO, seveda odločno nasprotoval in opozoril, da je pripravljec popolnoma neupravičeno zanemaril specifiko nevladnega sektorja. NVO, ki imajo kakšne dodate predloge glede urejanja študentskega dela v NVO, pozivajo, da nam jih pošljejo najkasneje do 26. 2. 2014 na naslov zagovornistvo@cnvos.si, da jih ustrezno uskladimo in združene posredujemo na ministrstvo.

VIR: CNVOS
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.