Poziv za predloge vsebinskih zasnov problemskih delavnic

Inštitut za politike prostora v okviru vsebinskih mrež nevladnih organizacij izvaja projekt »Mreža za prostor«, ki poskuša okrepiti vlogo neodvisnih organizacij pri prostorskem in urbanem razvoju. Glavni neposredni uporabniki projekta »Mreža za prostor« so na eni strani strokovne NVO s področja urbanih in prostorskih politik, ter na drugi strani lokalne pobude - organizirane skupine lokalnih prebivalcev posameznih območij, ki si prizadevajo za izboljšanje svojega vsakdanjega življenjskega okolja.

V okviru projekta organiziramo tudi problemske delavnice z lokalnimi pobudami, ki predstavljajo eno ključnih aktivnosti projekta. Do oktobra 2010 je predvidenih šest problemskih delavnic, od katerih je bila doslej ena že izvedena, dve pa sta v pripravi.

Glavni namen te aktivnosti je omogočiti lokalnim pobudam, da s pomočjo delavnic in spremnih študij argumentirano predstavijo svoje razvojne predloge lokalnim ali državnim institucijam. Obenem se lahko skozi delavnice ustvarjajo tudi primeri dobre prakse sodelovanja med lokalnimi pobudami in institucijami. Problemske delavnice praviloma naslavljajo konkreten lokalni problem, ki pa je lahko zanimiv tudi za druge lokalne pobude. Po drugi strani je pomembno, da je problem dovolj konkreten, da lahko imata delavnica in spremna študija razmeroma neposreden učinek na politiko javnih akterjev.

Lokalne pobude so lahko civilne iniciative, ki delujejo na daljši rok, lokalna turistična društva, krajevne skupnosti ipd. Zbiramo predloge tem za preostale tri delavnice. V priponki je poziv s podrobnejšim opisom projekta, namena delavnic in željene strukture predloga.

POZIV

Dodatne informacije:
Aidan Cerar, Marko Peterlin

Inštitut za politike prostora
Tržaška 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
t: +386 (0) 590 63 683
http://www.ipop.si

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.