TZS je podpisala z Združenjem SAZAS skupni sporazum

Podpisan sporazum, o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS, omogoča članom Turistične zveze Slovenije, da je ena prireditev, ki je v okviru neprofitne kulturne dejavnosti turističnega društva, na katerem se predstavi celotno delo društva ali sekcije, v celoti oproščena avtorskega honorarja oz. nadomestila.

Sporazum velja za dobo dveh let. Da je prireditev neprofitna mora biti brez vstopnine, prav tako izvajalci ne smejo prejeti honorarja.

VIR: TZS


 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.