Konferenca o čezmejnem sodelovanju Slovenija-Avstrija 2014 - 2020

Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje obvešča, da bo v okviru priprave programa čezmejnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020, dne 29. januarja 2014 organizirana konferenca o čezmejnem sodelovanju med Slovenijo in Avstrijo v novi finančni perspektivi. Konferenca bo potekala v Zdravilišču Radenci.

Namen konference je predstaviti izbrane razvojne prioritete za prihodnje programsko obdobje ter na delavnicah opredeliti ključne potenciale ter idejne zasnove projektov čezmejnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v obdobju 2014-2020.

Vabilo s prijavnico in natančnejšim dnevnim redom bo na voljo v kratkem.

VIR: MGRT

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.