Go ahead with your head

Slovenska Filantropija in Zavod Voluntariat vabita k sodelovanju pri mednarodnem prostovoljnem projektu
Go ahead with your head
 
Projekt je namenjen promociji mednarodnega prostovoljstva in mladim tudi ponuja konkretno možnost udeležbe v prostovoljskih programih v tujini. V sklopu projekta bo tako tudi dvema prostovoljcema/-kama iz Slovenije omogočeno šestmesečno prostovoljno delo pri nemški nevladni organizaciji SCI Germany, partnerici Zavoda Voluntariat v okviru mednarodne mreže nevladnih organizacij Service Civil International (SCI).

Aktivnosti bodo potekale v pisarni SCI Germany v Bonnu, prostovoljca/-ki pa bosta izvajala/-i delo t.i. »placement officerjev/-k«. Njune dolžnosti bodo vključevale izvajanje prijavnih postopkov prostovoljk in prostovoljcev, ki se iz Nemčije odpravljajo na prostovoljno delo v tujino, oziroma tujih udeležencev/-k, ki se udeležujejo prostovoljnih dejavnosti v Nemčiji. Po dogovoru bosta sodelovala/-i tudi pri ostalih tekočih aktivnostih SCI Germany, kot so promocijske dejavnosti, priprava in izvedba pripravljalnih seminarjev za prostovoljke/-ce, pomoč pri organizaciji in izvedbi mednarodnih prostovoljnih delovnih taborov, ipd.

Prostovoljca/-ki bosta s projektom pričela s 15. marcem 2010, njune aktivnosti pa bodo trajale šest mesecev, do 15.9. 2009.

V okviru projekta so zagotovljena finančna sredstva, s katerimi bodo pokriti stroški prehrane in nastanitve prostovoljcev v Nemčiji, stroški njunega prevoza v Nemčijo ob pričetku projekta in v Slovenijo ob njegovem zaključku ter žepnina.

Projekt v Sloveniji vodi Slovenska filantropija, ki bo ob pomoči Zavoda Voluntariat izbrala primerna/-i kandidata/-ki za prosti mesti v organizaciji SCI Germany ter ju pred odhodom v Nemčijo tudi primerno usposobila in pripravila na izkušnjo daljšega bivanja v tujem okolju.

Projekti, ki se bodo izvajali v sklopu programa Amicus, ki ga financira Evropska komisija, so po zasnovi in izvedbi zelo podobni projektom Evropske prostovoljne službe (EVS), v njih pa se lahko vključijo vsi mladi med 18. in 30. letom starosti, tudi če so se pred tem že udeležili projekta EVS.

Vsi, ki vas sodelovanje pri projektu zanima, pošljite svoj CV ter krajše motivacijsko pismo v angleškem ali nemškem jeziku (z motivi in pričakovanji, povezanimi s sodelovanjem pri projektu) v elektronski obliki na naslov info@zavod-voluntariat.si s pripisom »prijava amicus«. Rok za prijavo smo podaljšali do (vključno) 28. Februarja 2010.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.