Prostovoljci do višje denarne socialne pomoči?

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Kjer so predlagali zakonodajno rešitev, s katero bi se prostovoljsko delo po Zakonu o prostovoljstvu prištelo med dela, ki posameznika prištejejo med delovno aktivne posameznike, kar bi pomenilo, da bi se mu iz naslova prostovoljstva povečala denarna socialna pomoč.  

Na Slovenski filantropiji ta korak podpirajo in podajajo dodatne predloge.

Prostovoljsko delo je v prvi vrsti v korist drugih posameznikov, skupnosti, družbe, ob tem pa prostovoljci pridobivajo zelo pomembne delovne veščine, znanja, pa tudi življenjski optimizem ter smisel. Predlog uvrstitve prostovoljcev med delovno aktivno populacijo je tako priznanje države, da prostovoljci opravljajo pomembne naloge, ki so enakovredne plačanim nalogam.

Ob tem se pojavlja tudi vprašanje smiselnosti delitve višine zneska na dva dela glede na število opravljenih prostovoljskih ur. Visoko število prostovoljskih ur lahko celo pripelje do zlorabe prostovoljskega dela, zato na Slovenski filantropiji predlagajo, da se prizna dodatni koeficient 0,28 za vse prostovoljce, ki imajo sklenjeni pisni dogovor o prostovoljskem delu.

Predlog zakona je še v pripravi.

VIR: Slovenska filantropija

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.