Nagradni natečaj »PRIPELJI PROSTOVOLJCA«

NAGRADNI NATEČAJ »PRIPELJI PROSTOVOLJCA«


Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto ob podpori Urada vlade za komuniciranje razpisuje nagradni natečaj za najbolj prepričljivo in učinkovito povabilo mladim k prostovoljnemu delu.
Natečaj bo odprt od 16. 2. do 27. 3. 2010, k sodelovanju vabimo mlade do 25 let.
 
 

Izhodišče

Prostovoljno delo je plemenita stvar, od katere ima koristi ne le prejemnik uslug, ampak tudi prostovoljec sam. Z vključitvijo v katero koli obliko prostovoljstva mladi pridobivate raznovrstne izkušnje (ki vam bodo prišle še kako prav, ko boste iskali zaposlitev), spoznavate zanimive ljudi, v vrstah prostovoljcev najdete nove prijatelje. Poleg tega je prostovoljno delo oblika solidarnosti, ki je učinkovito orožje v boju proti revščini in socialni izključenosti, kateremu je posvečeno letošnje Evropsko leto 2010 (več o prostovoljstvu na www.prostovoljstvo.org). Kljub temu vemo, da mladi v poplavi možnosti za preživljanje prostega časa včasih spregledate možnost prostovoljstva.
 

Kaj iščemo

Zanima nas, kako bi vi kot pripadniki generacije mladih prepričali svoje vrstnike, da postanejo prostovoljci na katerem koli področju. Iščemo torej privlačno in učinkovito povabilo, ki je lahko … karkoli. Lahko ima obliko slogana, teksta, risbe, fotografije, karikature, stripa, kombinacije vsega naštetega, ali česarkoli drugega. Edina omejitev je, da mora biti primerno za tisk na papir. Zmagovalno povabilo bo namreč postalo plakat, s katerim bomo na mednarodni dan prostovoljstva mladih (15. april) polepili Novo mesto.
 

Kdo lahko sodeluje

Na natečaju lahko sodelujete mladi do 25. leta starosti, ki imajo stalno prebivališče na območju Republike Slovenije.
 

Nagrada

Najboljši predlog bo nagrajen z 200 EUR.


Pogoji

• Natečaj bo potekal od 16. februarja do 27. marca 2010.
• Posamezen/a avtor/avtorica lahko pošlje neomejeno število predlogov.
• Udeleženci so sami odgovorni za avtorstvo predloženega materiala.
• Natečajnih predlogov, ki ne bodo prispeli v roku in ne bodo vsebovali popolnih kontaktnih podatkov, organizator ne bo upošteval.
• Organizator si pridržuje pravico do podaljšanja roka za izvedbo ter pravico, da ne izbere nobenega od prispelih predlogov.
• S sodelovanjem na natečaju se sodelujoči strinjajo, da se v primeru zmage njihovo ime in priimek oz. naziv uporabi v sporočilu za javnost.
• Organizator si pridržuje pravico do neomejene uporabe vseh prispelih predlogov v okviru svojega programa za promocijo prostovoljstva (glej: www.drpdnm.si/program.html).
 

Oddaja izdelkov

Predloge pošljite po navadni pošti na naslov: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Rozmanova ulica 30, 8000 Novo mesto (s pripisom: »Za natečaj«),
ali po elektronski pošti na naslov: tina.cigler@gmail.com (s temo: »Za natečaj«)

Predloge označite s šifro. V posebni kuverti (oz. v posebni priponki, če pošiljate po e-pošti), ki je označena z vašo šifro, obvezno navedite svoje podatke:
ime in priimek, naslov, letnik rojstva, naziv šole oz. fakultete in letnik, ki ga obiskujete, kontaktna telefonska številka, e-pošta.

Predlogi morajo prispeti na elektronski ali poštni naslov organizatorja natečaja do vključno 27. marca 2010. Kot pravočasni bodo upoštevani tisti, ki bodo imeli na ovojnici poštni žig tega dne (navadna pošta) oz. bodo poslani do 24. ure tega dne (elektronska pošta).
 

Izbor

Prispele predloge bo ovrednotila tričlanska žirija, sestavljena iz predstavnikov mladih, organizatorja in oglaševalske stroke. Njena odločitev je dokončna in se nanjo ni mogoče pritožiti. Rezultati izbora bodo objavljeni predvidoma 31. marca 2010 na spletni strani www.drpdnm.si in v medijih.

Dodatne informacije
Spletna stran www.drpdnm.si, e-pošta: tina.cigler@gmail.com
Vabilo na natečej dobite na tej POVEZAVI.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.