Sodeluj v spletni anketi o mladih, medijih in internetu

Inštitut za elektronsko participacijo vljudno vabi vse mlade od 15 do 30 leta starosti, da izpolnijo spletno anketo. Odgovori bodo uporabljeni v raziskovalne namene projekta Mladi in mediji, v katerega bo vključeno mnenje okrog 15 tisoč predstavnikov mladinske populacije v Jugovzhodni Evropi. Za izpolnjevanje boste porabili 10 minut svojega časa.

Anketa je dostopna na povezavi: https://www.surveymonkey.com/s/slovenia-youth 

Anketa je anonimna, sestavljena je iz 14 vsebinskih vprašanj zaprtega tipa in 5 demografskih vprašanj, odgovarjanje nanjo pa vzame manj kot 10 minut časa.

Cilj projekta je identificirati medijsko reprezentacijo mladih, dojemanje mladih in odnos do njih, prav tako je cilj ugotoviti, katere mladinske vsebine zaznavajo kot pomembne mladi, katere pa mediji in družba. Raziskavo podpira Open Society Fundation, nosilec projekta je Metamorphosis Foundation iz Makedonije, izvaja pa jo 11 držav (Makedonija, Srbija, Črna Gora, Bosna in Hercegovina, Albanija, Kosovo, Bolgarija, Grčija, Turčija, Hrvaška in Slovenija), izsledki bodo pomenili prvo primerjalno analizo stanja v Jugovzhodni Evropi.

Za države projektnega konzorcija je značilna pomanjkljiva ali nezadostna prisotnost mladih in mladinskih problematik v medijih, kjer ti nimajo izdelanega mladinskega programa, mladim ne namenjajo posebne uredniške politike ter ne pokrivajo mladinskih dogodkov. Posledično so mladi izključeni iz javnega diskurza in soustvarjanja družbenega razvoja. 

Prav tako je za države projektnega konzorcija značilna relativno visoka uporaba interneta (od 46 % do 71 %, izjema je Kosovo z 21 %). V porastu so nove medijske oblike, k uporabi katerih so še posebej naklonjeni mladi kot ključni uporabniki interneta. Teme, o katerih razpravljajo mladi, se pojavljajo predvsem na družbenih omrežjih in ne v tradicionalnih medijih. 

Rezultati raziskave bodo javno dostopni na spletni strani projekta, ki je še v izdelavi, in na spletni strani Inštituta za elektronsko participacijo www.inepa.si.

Kontakt:
Mateja Delakorda, mag. nov. štud.
M: 040 738 061
E: www.inepa.si
F: http://www.facebook.com/zavod.inepa
T: https://twitter.com/#!/Institut_INePA

VIR: INEPA

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.