Strategija pametne specializacije v javni razpravi

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je začelo z javno razpravo o Strategiji pametne specializacije, strateškem in izvedbenem načrtu za prestrukturiranje slovenskega gospodarstva in družbe s podporo EU sredstev. Javna razprava bo potekala do 29. 8. 2013.

Predlog Strategije, ki jo je ministrstvo pripravilo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in deležniki iz gospodarstva, raziskovalnega sektorja in druge zainteresirane javnosti, je namreč predpogoj za črpanje sredstev evropskih strukturnih skladov v prihodnji finančni perspektivi 2014-2020 na področju vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije (t.i. tematski cilj 1). 

Osnutek SPS, v katerem se že jasno začrtane predlagane prioritete (nekoliko manj pa je v tej fazi razdelan tehnični del, npr. spremljanje) je objavljen na spletni strani MGRT.

Osnutek dokumenta za javno razpravo: Strategija pametne specializacije 2014-2020 - 25.7.2013

Konstruktivne pripombe na pripravljen dokument zbirajo do 29.8.2013 na naslovu s3.mgrt@gov.si. 

VIR: MGRT

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.