Premostitveni krediti TISE in SKLAD 05

Od decembra 2012 do konca aprila 2013 je bilo odobrenih za 309.880 EUR premostitvenih kreditov. Ta so na voljo od 1. decembra 2012 do preklica. Višina sredstev za premostitveno kreditiranje v Sloveniji je 500.000 EUR namenjena pa so financiranju izvajanja projektov, za katere imate sicer zagotovljena EU ali javna sredstva, pa ta ne omogočajo likvidne izvedbe projekta.

SKLAD 05 na podlagi dogovora s TISE ponuja premostitvene kredite (posamezni kredit praviloma od minimalno 10.000 EUR do maksimalno 100.000 EUR). Zanje lahko zaprosijo nevladne organizacije, socialna podjetja ter drugi subjekti (občine, fakultete, zbornice itd.), ki imajo podpisano pogodbo o financiranju projekta iz naslova EU ali javnih sredstev. Prosilec mora biti član Dobre borze, v kateri je članstvo brezplačno. 

Za pridobitev premostitvenega kredita praviloma ni potrebno poroštvo, hipoteka ali podobna oblika zavarovanja. Vaša dejavnost/projekt je praviloma primerna za pridobitev premostitvenega kredita, če gre za:
  • socialno podjetniško dejavnost oz. projekt izvajate na podlagi podpisane pogodbe s financerjem(i), praviloma iz sredstev EU
  • za likvidno izvajanje projekta potrebujete finančna sredstva, saj jih financer izplačuje z zamikom, praviloma na podlagi že plačanih stroškov
  • stroški odobritve kredita ter obresti so upravičeni stroški projekta oz. lahko njihovo poplačilo zagotovite iz drugih lastnih sredstev
Podrobnosti o premostitvenem kreditu najdete na tej povezavi.

VIR: Dobra borza

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.