Sklad za NVO v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP

V okviru izvajanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP je Urad za finančni mehanizem EGP in Norveške podpisal pogodbo o izvajanju programa ter upravljanju Sklada za nevladne organizacije z Regionalnim centrom za okolje (REC Slovenija) in Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj NVO (CNVOS). Skupna vrednost programa znaša 1.875.000 evrov, skladu za projekte NVO v Sloveniji pa je namenjenih 1.593.750 evrov. Ob tej priložnosti CNVOS razpisujejo postopek izbora 2 predstavnikov NVO v izbirni komisiji Sklada za NVO. 

Rok za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev je 22. 5. 2013. 

Izbirna komisija bo imela skupno 8 članov, ob 2 predstavnikih NVO še 2 predstavnika upravljavcev NVO sklada (REC in CNVOS), 2 predstavnika združenj občin, 1 predstavnika Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo ter 1 predstavnika Obrtne zbornice, kot opazovalci pa bodo v njej še predstavniki donatorjev in MGRT.

Naloga izbirne komisije je, da oblikuje končen predlog/seznam projektov, ki bodo podprti v okviru finančnega mehanizma; in sicer na podlagi ocen, ki jih bodo projektom dodelile ekspertne ocenjevalne komisije, in ob upoštevanju razdelitve sredstev po prednostnih področjih. Predlog bo nato posredovan v odobritev donatorjem.

Od 2 predstavnikov NVO se pričakuje dobro poznavanje nevladnega sektorja in njegovih potreb.


Več o izboru predstavnikov najdete na tej povezavi.

Sklad bo podprl projekte slovenskih nevladnih organizacij na različnih vsebinskih področjih. Ključna so demokracija, človekove pravice in socialna enakost, ki jim bo namenjena približno polovica vseh razpoložljivih sredstev. Poleg tega bodo sofinancirani projekti s področja otrok in mladine, varstva okolja ter socialnega varstva.

Program bo uradno predstavljen 3. junija 2013, ko bo objavljen tudi prvi javni razpis za projekte NVO, v višini 1.275.000 evrov. Ta razpis bo podprl velike projekte (znesek sofinanciranja se bo gibal med 60.001 in 120.000 evrov) ter srednje velike projekte (s sofinanciranjem med 20.001 in 60.000 evrov). Drugi javni razpis v vrednosti 318.750 evrov bo objavljen januarja 2014. Namenjen bo sofinanciranju malih projektov NVO v višini od 10.000 do 20.000 evrov.

Poleg podpore nevladnemu sektorju v Sloveniji, je program namenjen krepitvi stikov in vzpostavljanju partnerstev med slovenskimi NVO in NVO iz držav donatoric. V ta namen bo oblikovan poseben sklad v višini 16.235 evrov, ki bo omogočil delno sofinanciranje bilateralnih dejavnosti v partnerskih projektih.

19. junija 2013 bodo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je v vlogi Nacionalne kontaktne točke za Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP, REC Slovenija in CNVOS organizirali skupni predstavitveni dogodek, kjer bodo natančneje predstavljeni tudi drugi programi, ki bodo poleg programa za NVO še potekali v Sloveniji. Na dogodku bodo prisotni tudi predstavniki organizacij iz držav donatoric, zainteresirani za sodelovanje v partnerskih projektih.
 
VIR: Nacionalna kontaktna točka (NKT)

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.