14. Festival prostovoljstva: prostovoljci – nosilci sprememb

Prostovoljci prinašajo spremembe v življenja posameznikov, krajev, širše skupnosti. Mnoge izmed sprememb ostajajo nezabeležene, nevidne, premalo cenjene in poudarjene. S festivalom, ki bo potekal med 18. in 25. majem se želi proslaviti trud prostovoljcev in prostovoljskih organizacij in odpreti širšo debato o tem, katere spremembe se že ustvarjajo in katere spremembe si še želimo ustvariti. 

Festival bo potekal kot skupek najrazličnejših dogodkov, ki jih bo pripravila Slovenska filantropija in številne prostovoljske organizacije po Sloveniji.

Osrednja prireditev

Potekala bo 23. maja v Ljubljani na Kongresnem trgu.

V dopoldanskem času bosta potekala dvourni posvet o razvoju prostovoljstva za mentorje prostovoljcev ter izobraževalno-debatno srečanje prostovoljcev.

Med 14. in 17. uro se bodo prostovoljci in organizacije predstavljali na Kongresnem trgu. Letos smo potek predstavitev na stojnicah nadgradili in popestrili z dodatnimi aktivnostmi. Predstavitve bodo potekale znotraj vsebinskih sklopov:
  • Medgeneracijsko sodelovanje in šole
  • Zdravje, rekreacija in šport
  • Medkulturni dialog in turizem
  • Humanitarne organizacije in sociala
  • Mladinske organizacije
  • Mednarodno in razvojno sodelovanje
Organizacije bomo povabili, da znotraj prijavljenega sklopa same ali z drugimi sorodnimi organizacijami pripravijo zabavne animacije, s katerimi bodo obiskovalcem, ki jih je na osrednji prireditvi vedno veliko, predstavile svoje dejavnosti.

V poznih popoldanskih urah bomo za vse prostovoljce in obiskovalce pripravili koncert.

Pripeljite Festival prostovoljstva v vaš kraj

Želimo, da bo »prostovoljski« teden še posebej festivalski, zato pozivamo organizacije, da organizirajo festival tudi v svojem kraju: okrogle mize na temo prostovoljstva in izzivov, ki ga prinaša, posvete, aktivnosti na prostem, saj je to odličen način, da predstavijo številne prostovoljske organizacije, ki se dnevno prizadevajo za lepše in boljše življenje posameznikov, živali, za bolj zdravo okolje ... v posamični lokalni skupnosti in pridobijo nove prostovoljce in podpornike svojega neprecenljivega dela.

Festival prostovoljstva se že pripravlja v Mariboru, tam se lahko pridružite prostovoljskim organizacijam 22. maja.

Konec marca bomo poslali podrobnejše informacije in vabilo k prijavi.

Pokažimo, da prostovoljci s svojim delovanjem dokazujemo, da smo resnično nosilci sprememb.

Bodite tam, kjer se kaj prostovoljskega dogaja!

Kontaktna oseba:
Helena Liberšar, helena.libersar@filantropija.org, 01 433 51 06.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.