Vključite se v korporativne prostovoljske akcije

Podjetja oz. delodajalci svoje zaposlene vedno bolj spodbujajo, da izvajajo prostovoljsko neplačano delo za dobrobit širše skupnosti. Zanje v večini primerov organiziramo enkratne prostovoljske akcije, kot so npr. urejanje parka, razdeljevanje oblek in hrane brezdomcem, pleskanje prostorov humanitarnega društva, pobiranje jabolk, druženje s starejšimi, pomoč invalidom...  

Korporativno prostovoljstvo ima v razvitem svetu že dolgo tradicijo, saj zagotavlja trdne vezi podjetja z lokalno skupnostjo in prinaša koristi vsem stranem: zaposlenim, podjetju, neprofitnim prostovoljskim organizacijam in lokalni skupnosti. Korporativno prostovoljstvo ponuja vsem vključenim pozitivne koristi in predstavlja eno izmed sodobnih oblik družbene odgovornosti podjetij.

Vodje podjetij svoje zaposlene k prostovoljskemu delu ne spodbujajo kar tako. Vedo, da je to strateška odločitev, ki bo v končni fazi koristila prav podjetju samemu. In to je razlog, da svojim zaposlenim plačujejo, da v skupnosti opravljajo prostovoljsko delo.

Prav gotovo se lahko vsi strinjamo, da je delo zaposlenih za korist ljudi in skupnosti mnogo boljša promocija kot plakatno onesnaževanje iz skoraj vsakega kozolca. Podjetje s tem pokaže svojo družbeno odgovornost, zaposleni se med seboj povežejo in utrjujejo svojo pripadnost organizaciji. Prejemniki vloženega prostovoljskega dela, pa naj bo to lokalna skupnost, posamezniki, nevladna organizacija, šola, vrtec, dom za starostnike, pa od dobro organizirane akcije lahko dobijo mnogo več kot urejeno okolico, prebarvane zidove ali nova igrala. Delijo skupno pozitivno energijo in veselje ob končnem rezultatu, kar lahko vodi v dolgoročno partnerstvo.

Koraki za izpeljavo uspešne korporativne prostovoljske akcije:

1. Poglejte pluse in minuse za korporativno prostovoljstvo v vaši organizaciji:
 • Ali lahko s tem pridobite nekaj, kar bi bila nadgradnja vašemu delu oz. kar drugače ne bi uspeli narediti sami?
 • Ali zaposleni verjamejo v potrebe korporativnega prostovoljstva in dodano vrednost , ki ga lahko prinese?
 • Imate dovolj človeških virov za organizacijo, koordinacijo korporativnih prostovoljcev?
 • Ali ste sigurni, da vas to delo ne bo odvrnilo od poslanstva organizacije?
2. Pripravite
 • seznam del, ki so potrebna v organizaciji in jih lahko opravimo z enodnevno korporativno prostovoljsko akcijo (npr. pleskanje, barvanje ograje, zidu, igral, sajenje, pobiranje poljščin …) in seznam možnih terminov;
 • spisek potrebnega materiala in orodja za korporativno prostovoljsko akcijo
 • spisek občasnih del in storitev, ki bi jih lahko opravili zaposleni posameznega podjetja (delitev hrane, pomoč pri vzpostavitvi spletne strani, druženje z uporabniki …);
 • število prostovoljcev, ki jih potrebujete oz. lahko sprejmete
 • možnost akcije, kjer bi se vključili tudi družinski člani zaposlenih;
 • določite kontaktno osebo, ki bo skrbela za koordinacijo in organizacijo;
 • možnost malice za prostovoljce;
 • in ali bo vodstvo organizacije prisotno če ne, kdo bo organizacijo predstavil.
Da bo učinek prostovoljskega dela kar največji in v zadovoljstvo korporativnih prostovoljcev, podjetja in prostovoljskih organizacij - prejemnikov pomoči, je treba sodelujočim predstaviti problem, cilje in način dela ter dejansko osmisliti njihovo početje. 

Kaj naj vsebuje ponudba korporativne prostovoljske akcije:
 • kratek opis poslanstva in dela vaše organizacije;
 • opis korporativne prostovoljske akcije v vaši organizaciji, fotografija je dobrodošla;
 • kaj bi akcija obsegala - lahko tudi fotografirate;
 • zakaj je potrebna, komu bodo prostovoljci s tem pomagali;
 • kontaktno osebo, telefonsko številko, e-naslov;
 • kakšne materiale in orodja bi potrebovali (če jih nimate sami) in finančna ocena stroškov za podjetje; 
 • vključenost uporabnikov;
 • število prostovoljcev, ki jih lahko naenkrat sprejmete oz. potrebujete.
Na stičišču vam bomo s pridobljenimi znanji o korporativnem prostovoljstvu poskušali pomagati poiskati podjetje, ki bo s korporativno akcijo izvedlo potrebna dela v vaši organizaciji.

Izpolnjeno prijavnico, ki jo dobite na tej povezavi nam pošljite na e-naslov: klara@srce-me-povezuje.si.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki: 040 365 850 - Klara Kržišnik
 
Akcija promocije korporativnega prostovoljstva med podjetji in NVO poteka v sodelovanju regijskih stičišč in Slovenske filantropije.

Koordinator za Osrednjeslovensko regijo:
Stičišče NVO osrednje Slovenije
Ponoviška cesta 12, 1270 Litija
www.srce-me-povezuje.si

 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.