Posvetovanje o izhodiščih, področjih in aktivnostih, ki bodo podprte v okviru Sklada za NVO finančnega mehanizma EGP

Poseben Sklad za NVO, ki za Slovenijo za obdobje 2013 – 2016 znaša nekaj več kot 1.8 milijona evrov, je namenjen razvijanju podpornega okolja za delovanje NVO sektorja, krepitvi kapacitet NVO in povečanju prispevka NVO sektorja k socialni pravičnosti, demokraciji in trajnostnemu razvoju. 

Podpora civilni družbi je ena glavnih prioritet finančnega mehanizma EGP, ki ga financirajo Norveška, Islandija in Liechtenstein. 

Upravljalca NVO sklada v Sloveniji sta REC – Regionalni center za okolje za Srednjo in Vzhodno Evropo ter CNVOS – Center nevladnih organizacij Slovenije.

Da bi razpisi kar najbolje odgovorili na potrebe slovenskih NVO, vabijo na posvet, ki bo potekal v sredo, 6. 3. 2013, ob 9. uri v Mestnem muzeju Ljubljana, Gosposka 15. 

Dnevni red:
  • Predstavitev sklada in upravljalcev
  • Področja, ki naj se financirajo
  • Aktivnosti, ki naj se financirajo
  • Število in velikost razpisov
Ker je število mest omejeno se čim prej prijavite na maja.sporn@cnvos.si. Iz ene organizacije bodo sprejeli le eno prijavo.

VIR: CNVOS
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.