Povezovanje društev v občini Litija

Z željo, da se izboljša komunikacija med samimi društvi, predvsem pa med društvi in občino, je župan občine Litija sklical sestanke društev po dejavnostih. Tako so se konca januarja v treh dneh srečali predstavniki društev, ki izvajajo humanitarne programe, športne programe in kulturne ter mladinske programe. 

Na vsakem od teh srečanjih smo predstavnice Stičišča NVO osrednje Slovenije društvom predstavile možnost koriščenja brezplačnih storitev, ki društvom omogočajo boljše in lažje delovanje. 

Srečanja so vsekakor prispevala k lažjemu in boljšemu kominiciranju med posameznimi organizacijami, predvsem pa dala možnost predstavnikom društev, da so izpostavili svoje težave in pobude za lažje delovanje oz. boljše sodelovanje. Ena izmed pobud je bila obudutev delovanja Zveze kulturnih društev, ki je že  nekaj le nedejavna. Kulturniki si želijo tudi spremembe glede financiranja zato so predalgali spremembo pravilnika. Humanitarne organizacije se srečujejo s pomanjkanjem denarja, zmanjšujejo se jim sredstva, na terenu pa so vse bolj potrebna. Želijo si tudi več sodelovanja s Centrom za socilano delo. Tudi športna društva v litijski občini niso povezana med seboj, čeprav je uradno ustanovljena zveza športnih društev, ki je neaktivna.

Predstavniki občine so na srečanjih predstavili oz. seznanili udeležence z javnimi razpisi, ki jih je občina objavila v januarju in jih opozorili na roke oddaje.

Po večkrat izpostavljeni potrebi po dodatnih sredstvih za izjavjanje projektov društev  je občina Litija podprla predlog Stičišča za zaposlitev osebe preko javnih del. Novo zaposlena oseba, bo društvom iz občine Litija pomagala pri povezovanju med seboj, nudila pomoč pri promociji dogodkov, pomagala pri iskanju in pripravi prijave na razpise, omogočena pa bo tudi nadaljna pomoč pri izvajanju in poročanju. 

Take vrste srečanja spodbujajo in krepijo sodelovanje in večjo povezanost na lokalni ravni za doseganje skupnih ciljev.  

Pripravila: Tjaša Bajc, Stičišče NVO osrednje Slovenije

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.