Obveznost oddaje letnih poročil nevladnih organizacij

Leto 2012 se je zaključilo, pripraviti je potrebno le še zaključne račune. AJPES je že omogočil oddajo letnih poročil za poslovno leto 2012. 

Društva so zavezana k oddaji letnih poročil na poenotenih obrazcih do konca marca za preteklo leto. Rok za oddajo letnih poročil za leto 2012 je letos 2.4.2013. Več infomracija najdete na tej povezavi.

Nepridobitne organizacije zasebnega prava, kamor sodijo zasebni zavodi in ustanove, pa morajo letna poročila predložiti do 28.2.2013. Pri sestavi izkaza poslovnega izida je potrebno upoštevati pravilnik, ki opredeljuje pridobitni in nepridobitni del dejavnosti. Več tukaj.

Kljub temu, da so zavezanci, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti (društva, zasebni zavodi in ustanove) oproščeni plačila davka, morajo v vsakem primeru obračunati in plačati davek od pridobitne dejavnosti. Obvezna je oddaja obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Rok za oddajo tega obrazca je najpozneje do 31.3.2013 in sicer izključno v elektronski obliki preko sistema e-davki. Za vstop v sistem e-davki vse pravne osebe potrebujejo digitalno potrdilo oz. si morajo urediti pooblastilo. Več informacij najdete tukaj.

Pripravila: Tjaša Bajc, Stičišče NVO osrednje Slovenije

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.