Gibalna aktivnost za zdravje – GAZZ

Zveza za šport otrok in mladine Slovenije nadaljuje z mrežo in podporo nevladnih organizacij na področju športa in rekreacije, tokrat v konzorciju z Zavodom APGA – Agencijo za promocijo gibalnih aktivnosti. Projekt imenovan Gibalna aktivnost za zdravje – GAZZ, je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za pravosodje in javno upravo, za obdobje od novembra 2012 do maja 2014. 

Izhodišče projekta Gibalna aktivnost za zdravje – GAZZ, so naslednje ugotovitve in dejstva:
  • Razširjenost in vpliv telesne nedejavnosti postaja eden od največjih problemov javnega zdravja v Evropi in svetu. Zaradi pomanjkanja telesne dejavnosti naj bi vsako leto na svetu umrlo 3,2 milijona ljudi (WHO). Nezadostna telesna (gibalna) dejavnost je eden izmed najpomembnejših dejavnikov nezdravega življenjskega sloga. Zdravstveni, socialni in gospodarski stroški manj aktivnega prebivalstva vseh starosti, se bodo zaradi spremenjenih življenjskih navad in sedentarnega načina življenja, še povečali (WHO, 2008;RS, Ministrstvo za zdravje, 2007; HEPA, 2000).
  • V delovnem okolju preživimo tretjino svojega življenja, oz. več kot polovico aktivnega življenja. Podjetja so eno od redkih mest, kjer lahko dosežemo odrasle z dejavnostmi promocije zdravja (gibalna dejavnost) ter na ta način prispevamo k njihovemu boljšemu zdravju. Priporočila EU za gibalno dejavnost pa delovno okolje smatrajo kot osnovno in najprimernejše okolje za podporo in promocijo gibalno aktivnega in zdravega načina življenja. (Dodič Fikfak, in drugi, 2006a, EU, 2008a).

Cilje projekta bomo skušali doseči z veliko različnimi dejavnostmi in nalogami. Nekaj pomembnejših:
  • Razviti nove programe in storitve, s katerimi bodo lahko NVO - zveze in društva aktivno delovali v svojem okolju ter hkrati zagotavljali nove možnosti za ciljno populacijo.
  • Usposobiti NVO za izvajanje novih programov in storitev do stopnje, ki bo omogočala prevzemanje novih nalog, programov in vsebin in samostojno delovanje.
  • Vzpostaviti dialog z nevladnimi organizacijami, ministrstvi, gospodarstvom in drugimi deležniki ter pripraviti konkretne predloge dopolnitev, sprememb ali uvedbe novih predpisov s katerimi bi lahko bolje uredili in rešili težave, ki se nanašajo na gibalno dejavnost zaposlenih in posledice pomanjkanja le-te ter tako prispevali k napredku in razvoju celotne družbe.
  • Z izvajanjem promocijskih aktivnosti, posvetov, dogodkov, ter s pomočjo medijev in informacijske tehnologije (internetni portal, e-pošta, TV) seznaniti in ozavestiti širšo javnost o pomenu in nujnosti ustrezne gibalne dejavnosti.
  • Okrepiti pozitiven odnos vodstev in delavcev v podjetjih, njihovo informiranost in znanje o pomenu zdravega življenjskega sloga in telesne (gibalne) dejavnosti med delom za ohranjanje in krepitev zdravja, dobro počutje in izboljšanje učinkovitosti dela.
  • Razširiti primere dobre prakse projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu in v delovnem okolju v Slovenska podjetja ter vzpostaviti mrežo za izmenjavo informacij, znanja, in izkušenj s področja gibalnih aktivnosti in zdravega življenjskega sloga.
  • Povečati družbeno odgovornost in odgovornost posameznika do zdravja in zdravega načina življenja na dolgoročni ravni s pomočjo NVO.
Vse informacije o projektu bodo ažurno objavljane na spletni strani www.gazz.si, dosegljivi pa smo tudi na e-naslovu info@zsoms.si, tel: 051 616 009 ali apga@amis.net, tel 028856100. Vsi, ki boste pristopili k projektu pa boste vse informacije prejemali tudi po e-pošti.
 
Vljudno vabljeni, da se vključite v projekt Gibalna aktivnost za zdravje – GAZZ in v njem aktivno sodelujete!

Prilagamo pristopni obrazec, ki nam lahko pošljete na naslov:

Zveza za šport otrok in mladine Slovenije
Celovška cesta 25
P. P. 1525
1001 Ljubljana

ali optično preslikanega pošljete na e-naslov info@zsoms.si .
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.