Sestal se je SNPO – svet nevladnih podpornih organizacij

Srečanje predstavnikov vseh regionalnih stičišč NVO in horizontalne mreže je bilo 9. maja 2012 v Škofji Loki. Predsedovanje SNPO je prevzela vodja stičišča NVO osrednje Slovenije ga. Babič. 

Izmenjava informacij je bila usmerjena predvsem na dogajanja v zvezi z oblikovanjem razvojnih svetov regij, v katerem imamo nevladne organizacije četrtino članov: Volitve predstavnikov koordinirajo stičišča v sodelovanjem z regijskimi mrežami NVO. V Osrednji Sloveniji je postopek v fazi potrjevanja odloka o svetu s strani občinskih svetov, stičišče pričakuje poziv za pričetek izbora predstavnikov NVO.

Pogovor je tekel tudi o potrebah nevladnih organizacij, na katere naj bi stičišča odgovarjala s svojim servisom v naslednjem projektnem obdobju. S svojim odzivom na anketo o zadovoljstvu s stičišče, lahko prispevate k izboljšanju storitve stičišča.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.