moja NAJljubša NeVladna Organizacija

Glasovanje organizira Stičišče NVO Srca Slovenije z namenom promocije nevladnih organizacij Osrednjeslovenske regije. NVO so vsa društva, zveze društev, zasebni zavodi in ustanove.

Glasujete lahko po e-pošti:
info@srce-me-povezuje.si
ali po navadni pošti na:
Društvo Geoss, Kidričeva 1, 1270 Litija.

Navedite NAZIV organizacije, naslov ali občino, v kateri deluje, razlog, ZAKAJ glasujete zanjo, in vaše podatke (ime, priimek, telefon in naslov) ter sodelujte v nagradnem žrebanju.
______________
Pravila glasovanja: Veljavne bodo vse glasovnice, ki bodo na e-naslov prispele vključno do 7. 12. 2009 ali bodo imele žig s tem datumom. Vsaka oseba lahko glasuje za eno nevladno organizacijo (društvo, zasebni zavod, ustanova) iz Osrednjeslovenske regije in s tem sodeluje v žrebanju za nagrado. Zmagovalec glasovanja bo objavljen na spletni strani stičišča www.srce-me-povezuje.si, v informatorju in na srečanju nevladnih organizacij 10. 12. 2009, kjer bodo objavljena tudi imena treh izžrebanih glasovalcev, ki bodo prejeli simbolično nagrado po pošti. Nagrade niso izplačljive v gotovini. Podrobnosti so opredeljene v Pravilniku glasovanja za Naj NVO, ki je na sedežu stičišča.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.