Raziskava Društva Žarek upanja

Društvo Žarek upanja vabi k sodelovanju v anketi, s pomočjo katere ugotavljajo odnos odraslih do alkohola. 

V Društvu – Žarek upanja posebno pozornost namenjamo preventivnim programom s ciljem informiranja, svetovanja in ozaveščanja mladih o nevarnih posledicah škodljive rabe in odvisnosti od alkohola ter drugih psihoaktivnih snovi. Program izvajamo s predavanji in kreativnimi delavnicami za mladostnike in njihove starše. V letih 2003, 2009 in 2010 smo izvedli raziskavo Alkohol in mladi. Anketirali smo osnovnošolce (od 12 do15 let) in srednješolce (od 16 do 19 let) iz različnih slovenskih regij, skupaj več kot 13.700 otrok in mladostnikov. Več o rezultatih naših raziskav lahko preberete na naši spletni strani
http://www.zarekupanja.net/ZAREK_UPANJA,,meni,raziskovalna_dejavnost.htm.

Anketirani osnovnošolci in srednješolci menijo, da jim starši dovoljujejo pitje alkoholnih pijač, so pa hkrati negotovi glede tega, kakšen je odnos učiteljev do njihovega pitja alkohola. Že pridobljene rezultate iz preteklih šolskih let želimo dopolniti z mnenjem odraslih o njihovem odnosu do alkohola.

Na vas se obračamo s prošnjo in povabilom za sodelovanje v anketi, s pomočjo katere ugotavljamo odnos odraslih do alkohola.

Zagotavljamo popolno anonimnost. Vprašalnik je na voljo na povezavi: 
http://zup.lyforms3.dspot.si/tenders/publicForm/PQ7KUUYI


HVALA VSEM!
Raziskavo »NAŠ ODNOS DO ALKOHOLA« bomo tudi tokrat izvedli pod strokovnim vodstvom dr. Zdenke Čebašek – Travnik, dr.med, varuhinje človekovih pravic.

Veselimo se sodelovanja z Vami!


Društvo Žarek upanja, predsednica Nataša SorkoCopyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.