Likovno-literarni natecaj z naslovom: Hrana je vrt za uživanje

Mule, društvo za celostno bivanje razpisuje javni anonimni likovno-literarni natečaj za izdelavo motivacijskih razglednic na temo: Hrana je vrt za uživanje. Sodelovanje na natecaju je brezplačno in prostovoljno. S sodelovanjem na natecaju sodelujete v projektu F.I.G.E., ki je mednarodni projekt v okviru programa EU Vseživljenjskega učenja Grundtvig.

Natečaj je razpisan za izdelavo motivacijskih razglednic. Razglednica mora izražati namen in poslanstvo projekta (asociirati na spodbujanje k pridelavi hrane, širjenju znanja, sodelovanju na vrtovih, pripravi shrankov). Zmagovalna in izbrana dela bodo objavljena tudi na spletni strani društva www.mule.si in projekta F.I.G.E. (http://figelearning.wordpress.com/). Predvidena je potujoča razstava po Sloveniji in tudi v partnerskih državah Nemčiji, Veliki Britaniji in Irski.

Do vključno torka 21. februarja 2012 morajo dela prispeti po pošti na naslov: Mule, društvo za celostno bivanje, Iška 51, 1292 Ig.

Nagrade so naslednje:
1., 2. in 3. nagrada: udeležba na eni od delavnic, ki jih organizirajo partnerske države (Irska, Velika Britanija, Nemcija) v casu projekta do junija 2013. Organizacija nagrajencem krije stroške prevoza, bivanja in prehrane, in so po 107. clenu ZDoh oprošceni dohodnine.

Podrobnosti natečaja najdete na povezavi.  

Copyright © 2009 - 2019, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.