Konferenca lokalnih okoljevarstvenih organizacij

V okviru priprav na projekt Očistimo Slovenijo 2012 Društvo Ekologi brez meja organizira Konferenco lokalnih okoljevarstvenih organizacij, ki bo 24. januarja 2012 od 9. do 15. ure v prostorih IBM na Ameriški ulici 8 v Ljubljani. 

Konferenca je namenjena vsem nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo z okoljevarstveno tematiko in so ali želijo biti aktivne na okoljskem področju na svojem območju.  

V okviru konference bodo izpostavljene naslednje teme:

  • predstavitev mreže Očistimo Slovenijo, ki bo del mreže Plan B za Slovenijo in bo specializirana za povezovanje na lokalnem nivoju;
  • primeri dobrih praks delovanja okoljskih NVO v Sloveniji na lokalnem nivoju;
  • delovanje regijskih stičišč in mreže organizacij, ki nudijo okoljskim organizacijam vsebinsko in infrastrukturno podporo pri pridobivanju sredstev in izvedbi lokalnih projektov;
  • ravnanje z naravnimi viri in dileme sonaravnega razvoja Slovenije.
Med in po konferenci bo na voljo tudi čas, rezerviran za izmenjavo mnenj in pridobitev odgovorov na aktualna vprašanja.

Program konference

Udeležba na konferenci je brezplačna. Prijavite se lahko do 16. 1. 2012 na tej povezavi. Več o projektu Plan B si lahko preberete na spletni strani www.planbzaslovenijo.si.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.