Uveljavljanje stroška nakupa vinjete

Povračilo stroškov nakupa vinjete, ki ga delodajalec izplača delojemalcu, ki ga napoti na službeno potovanje z lastnim avtomobilom, se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, in sicer pod pogojem, da je dokumentirano z računom in s potnim nalogom, iz katerega je razvidno, da je na službenem potovanju smiselna uporaba cestninske ceste.

Če pogoji iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, se povračilo stroška vinjete všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Delavcu se v koledarskem letu v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov nakupa ene letne ali največ dveh polletnih vinjet. 

Vir: DURS

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.