Objavljeno javno povabilo za izbor programov javnih del 2012

Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) je na spletni strani objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2012. Na voljo je 18,7 milijona EUR. Predvidena je vključitev 3.000 brezposelnih oseb v programe javnih del pri neprofitnih delodajalcih.

Javno povabilo omogoča sofinanciranje stroškov za izvajanje programov javnih del pri neprofitnih delodajalcih na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale in kmetijstva.

Javna dela se kot poseben program aktivne politike zaposlovanja izvajajo z namenomspodbujanja delovne in socialne vključenosti, izboljšanja veščin in zaposlitvenih možnosti ranljivih skupin brezposelnih ter ustvarjanja novih delovnih mest.

V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot dve leti prijavljeni pri Zavodu, brezposelni, mlajši od 30 let in starejši od 50 let, ki prejemajo denarno nadomestilo ali denarno socialno pomoč, brezposelni starši invalidnih in dolgotrajno bolnih otrok, brezposelni po prestani zaporni kazni, brezposelni, ki živijo sami in imajo enega ali več vzdrževanih članov ter brezposelni invalidi in Romi.

Na javno povabilo se lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki so izvajalci programov javnih del in z izvajanjem teh programov ne povzročajo nelojalne konkurence na trgu.

Izvajalci predložijo ponudbo za program javnih del na območno službo Zavoda, v kateri se bo program izvajal. Javno povabilo je odprto od objave do porabe razpoložljivih sredstev, najkasneje do 5. 10. 2012 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Če bodo razpoložljiva sredstva razdeljena pred iztekom končnega roka za predložitev ponudb, bo zaključek javnega povabila objavljen na spletni strani Zavoda.

Podrobnosti razpisa in prijavne obrazce najdete na povezavi.

VIR: ZRSZZ
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.