Delovno srečanje namenjeno pripravi pobude

V Litiji so se v okviru delovnega srečanja, ki smo ga organizirali v okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije, zbrali predstavniki društev, ki so posredno ali neposredno pomembni pri izvajanju turistične dejavnosti v občini Litija.

Vloga Stičišča NVO osrednje Slovenije je poleg usposabljanj, nudenja osnovnega servisa za lažje delovanje NVO in krepitve nevladnih organizacij tudi nudenje pomoč pri izboljševanju položaja društev, zasebnih zavodov in ustanov.

Namen tokratnega srečanja je bilo oblikovati skupno pobudo društev, ki v Občini Litija opravljajo turistično dejavnost, z namenom, da se tako kot na drugih področjih, npr. šport, kultura, oblikuje program turističnih društev in zanj zagotovijo sredstva z razpisom za izvajanje turistične dejavnosti, ki bodo namenjena društvom. Cilj je večji učinek delovanja društev in javnih institucij, ki se ukvarjajo s turizmom in promocijo občine in na koncu tudi večji učinek občinskih sredstev za promocijo občine.

Na srečanju je bilo s strani predstavnikov društev izpostavljena tudi potreba po povezovalcu programov društev, ki bi koordiniral in usmerjal turistični program (prireditve, turistične ponudbe, ki jo nudijo društva), da bi kar najbolje podprli razvojni program občine tudi v tej razvijajoči se panogi. Srečanja sta se udeležila tudi župan g. Franci Rokavec in podžupanja ga. Lijana Lovše.

Konkretno pobudo, s katero si društva želijo, da občina umesti finančno postavko – financiranje društev, ki spodbujajo oz. pripomorejo k razvoju turizma v Občini Litja – v letni občinski proračun, torej, da občina vsako leto razpiše sredstva za turizem, na katera bodo lahko kandidirala društva, bomo pomagali oblikovati na Stičišču NVO osrednje Slovenije.
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.