Poslovanje društev in nepridobitnih organizacij v letu 2010

Na podlagi predloženih podatkov iz letnih poročil je AJPES za leto 2010 pripravil poročilo o poslovanju društev in nepridobitnih organizacij pravnih oseb zasebnega prava v Republiki Sloveniji v letu 2010. 

Za leto 2010 je podatke iz letnih poročil AJPES predložilo 20.722 društev in 5.301 nepridobitnih organizacij. Največ društev je bilo razvrščenih v skupino športnih in rekreativnih društev (7.417 ali 35,8 % vseh društev), kulturnih in umetniških društev (3.120 ali 15,1 % vseh društev) in društev za pomoč ljudem (2.769 ali 13,4 % vseh društev). 

Društva so v letu 2010 zaposlovala 3.062 delavcev, 114 delavcev več kakor v letu 2009. Glede na skupino društev je bil največji delež zaposlenih v društvih za pomoč ljudem, 43,4 %, in v športnih in rekreativnih društvih, 26,4 %. Med regijami pa sta največji delež zaposlenih imeli Osrednjeslovenska regija, 50,9 %, in Podravska regija, 14,8 %. Društva, zavezana k reviziji (teh je bilo v letu 2010 58), so zaposlovala 29,4 % vseh zaposlenih v društvih. Nepridobitne organizacije so zaposlovale 4.398 delavcev, 14 % več kakor v letu 2009. Prav tako je bil največji delež zaposlenih v Osrednjeslovenski regiji, 55,4 %, in Podravski regiji, 13,0 %.
 
Društva so izkazala 539.976 tisoč evrov celotnih prihodkov 6, 3 % več kakor v letu 2009. Največ celotnih prihodkov so ustvarila društva, razvrščena v naslednje skupine: športna in rekreativna društva 214.987 tisoč evrov (2 % več kakor v letu 2009), društva za pomoč ljudem 138.580 tisoč evrov (4 % več kakor v letu 2009), znanstvenoraziskovalna, izobraţevalna, strokovna in poklicna društva 48.562 tisoč evrov (enako kot v letu 2009), kulturna in umetniška društva 41.892 tisoč evrov (3 % več kakor v letu 2009) in stanovska društva 40.772 tisoč evrov (1 % več kakor v letu 2009) . Največji delež celotnih prihodkov so dosegla društva iz Osrednjeslovenske regije, 48,9 % in iz Podravske regije, 11,7 % . Društva so 40,2 % celotnih prihodkov ustvarila s pridobitno dejavnostjo. Društva, zavezana k reviziji, so ustvarila 29,3 % celotnih prihodkov vseh društev in 43,0 % celotnih prihodkov iz pridobitne dejavnosti vseh društev. Nepridobitne organizacije so izkazale 412.978 tisoč evrov celotnih prihodkov, 7 % več kakor v letu 2009. Največji delež celotnih prihodkov so dosegle nepridobitne organizacije iz Osrednjeslovenske regije, 63,5 %, in iz Podravske regije, 11,6 %.

Celotno poročilo si lahko ogledate na spodnjih povezavah:
VIR: AJPES

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.