E-knjižnica vsebinske mreže NVO za zdravje

Na spletni strani vsebinske mreže NVO za zdravje so uredili e-knjižnico v kateri najdete zbrane povezave do vsebin s področja delovanja nevladnih organizacij s področja javnega zdravja in drugih ožjih zdravstvenih področij. Da bi se izognili preveč porabljenemu času pri brskanju po internetu in iskanju dokumentov iz tega področja je lahko e-knjižnica osnova vašega iskanja. 

V e-knjižnici najdete pravne dokumente in strokovna gradiva Ministrstva za zdravje, Inštituta za varovanje zdravja RS, Zavodov za zdravstveno varstvo in drugih organizacij. Med dokumente smo podali tudi posamezne diplomske naloge s področja socialnega marketinga in promocije zdravja v NVO. Tako v mapi Nevladne organizacije najdete zakonodajo na področju nevladnih organizacij, registre NVO ter besedila s področja socialnega marketinga (promocija zdravja, socialni marketing). V mapi Javno zdravje so podmape Neenakost v zdravju, Splošni dokumenti, Kakovost in varnost sistema zdravstvenega varstva ter letni programi, analize, poročila in projekti Zavodov za zdravstveno varstvo. Pri oblikovanju predloga za uvedbo zdrave prehrane se lahko naslonite na številna poročila o kakovosti prehrane v javnih ustanovah (bolnišnicah in šolah), ki jih najdete v mapi Prehrana.
 
E-knjižnica se bo dopolnjevala, tudi na vašo pobudo. Svoje povezave do e-gradiv posredujete na naslov nvo.zdravje@tobak-zveza.si

VIR: Vsebinska mreža NVO za zdravje 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.