Spletna stran Zavoda Inštitut za elektronsko participacijo

Zavod Inštitut za elektronsko participacijo vas vabi k ogledu nove spletne strani, ki je namenjena predstavitvi področja delovanja, informiranju o dejavnostih organizacije in sodelovanju javnosti. Stran ponuja aktualen vpogled v stanje in razvoj elektronske demokracije v Evropski uniji ter izpostavlja uspešne primere elektronske participacije s poudarkom na nevladnih organizacijah.

Spletna stran je dostopna na naslovu www.inepa.si.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.