Spremenjen Pravilnik za sofinanciranje programov športa v MOL

19. septembra bo na Magistratu Mestne občine Ljubljana potekala 5. seja Odbora za šport, ki bo pred obravnavo (in potrditvijo) v Mestnem svetu, med drugim obravnavala tudi predlog novih meril za sofinanciranje športa v mestu, pa o določitvi športnih objektov občinskega pomena in še o revitalizaciji nekaterih športnih objektov in površin.

Točke dnevnega reda:
  • predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana,
  • predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana,
  • predlog Akta o javno - zasebnem partnerstvu za projekt »Revitalizacija športnega centra Savsko naselje«,
  • predlog Akta o javno - zasebnem partnerstvu za projekt »Nacionalni gimnastični center«,
  • predlog Akta o javno - zasebnem partnerstvu za projekt »Športni park Črnuče«.

Seveda je za vsa športa društva in klube najbolj aktualna točka v sklopu katere se bo obravnaval spremenjen oziroma dopolnjen Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MOL. Pravilnik vključuje nekaj novosti, zato predlagamo, da ga preberete.

Vsa gradiva vključno z omenjenim pravilnikom si lahko pogledate na naslednji povezavi www.ljubljana.si. V ponedeljek, 26. septembra 2011 pa bo na svoji 9. seji zasedal Mestni svet, ki bo v vseh teh točkah oz. gradivih tudi razpravljal in jih sprejemal. 

VIR: ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.