Predlogi NVO za dopolnitev Strategije razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011 - 2018

Stičišče NVO osrednje Slovenije je pripravljavcu strategije razvoja in trženja turizma Srca Slovenije, posredoval pobudo nevladnih organizacij za dopolnitev strategije, s katero se jasneje opredeli vloga NVO pri izvajanju strategije, naloge na tem področju, ki jih že opravljajo NVO danes ter kakšno vlogo želijo in lahko na tem področju prevzamejo v prihodnje.

Nevladne organizacije, predvsem turistična in druga društva, ki delujejo na področju turizma v občinah Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Trzin, Domžale, Kamnik, Komenda, Lukovica, Moravče, Mengeš, Ivančna Gorica (sodelujoče občine Osrednjeslovenske regije v destinaciji Srca Slovenije), so s pomočjo Stičišča NVO osrednje Slovenije, na sestanku, 10. 5. 2011 oblikovale predloge za vključitev NVO v Strategijo razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011 - 2018.

Predlagali so se akcijski načrti in spodbude, ki bi jih za razvoj na tem področju NVO še potrebujejo. Opredelila se je tudi vloga občin in izobraževalnih inštitucij ter drugih podpornih organizacij za vključevanje NVO v svoje programe in strategije. Pripravljavca se je prosilo za primerno umestitev in mesto NVO v startegijo.
 
 Pobuda NVO

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.