Vabilo filmskim in video ustvarjalcem k sodelovanju na filmskem festivalu Na poti 2011

Ob letošnjem dnevu beguncev bosta Slovenska filantropija in Zavod Voluntariat že drugo leto zapored izvedla festival migrantskega filma »Na poti« (FMF 2011), ki bo pozornost domače filmske javnosti ponovno za teden dni usmeril na domače in tuje filmske izdelke posvečene migracijam, azilu in beguncem. K sodelovanju vabijo filmske in video ustvarjalce.

Leta 2000 je Organizacija združenih narodov 20. junij razglasila za svetovni dan beguncev. Konvencija o statusu beguncev iz leta 1951 definira begunca kot osebo, ki se »zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem osnovanem na rasi, veri, narodni pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenem političnem prepričanju, nahaja izven države, katere državljan je, in ne more, ali zaradi takšnega strahu noče uživati varstva te države, ali osebo, ki nima državljanstva, in se nahaja izven države, kjer je imela običajno prebivališče, pa se zaradi takšnih dogodkov ne more ali noče zaradi omenjenega strahu vrniti v to državo.« (Konvencije o statusu beguncev iz leta 195, preambula, 1. poglavje)

Festival bo ob beguncem, kakor jih definira zgornji odlomek, posvečen vsem migrantom, ki so iz različnih razlogov primorani zapustiti svoje domove in si ustvariti življenje izven svojega domačega okolja. Migracijam v 21. stoletju še vedno botrujejo že dobro znani razlogi in okoliščine, kot je diskriminacija posameznikov in skupin na podlagi etnične, kulturne ali verske pripadnosti oziroma na podlagi osebnih lastnosti in okoliščin posameznikov, kot sta spol in spolna usmerjenost. Med osrednje »dobro poznane« vzroke migracij se uvrščata tudi neenakomerna ekonomska in socialna razvitost držav na regionalni in globalni ravni. Ob tem smo v novem stoletju priča novim pojavom in dejavnikom, ki predvsem zaradi sprememb v življenjskih okoljih sprožajo nove vale in smeri migracij in ustvarjajo nove »kategorije« migrantov, kot so na primer »okoljski begunci«. Migracije (p)ostajajo eden osrednjih globalnih trendov 21. stoletja in terjajo (skupen) premislek o možnostih za vključevanje migrantov v nova okolja ter (ne)ustreznosti migracijskih in azilnih politik na nacionalnih in mednarodni ravni.

Organizatorji festivala želimo spodbuditi »filmsko« razpravo o situacijah in težavah, s katerimi se soočajo milijoni ljudi, prisiljeni zapustiti svoje domove v iskanju priložnosti za dostojno življenje. K izmenjavi mnenj vabimo izkušene in manj izkušene filmske ustvarjalce ter druge aktiviste in zagovornike pravic migrantov. K sodelovanju vabimo vse, ki želite občinstvu predstaviti svoj filmski pogled na katero izmed navedenih tem, pri čemer pri izboru prispelih izdelkov ne bosta v ospredju tehnično znanje in prepoznavnost avtorjev. Štela bosta predvsem izviren pristop k obravnavni temi ter aktivistični naboj izdelka kot prispevka k razvoju strpnejše, pravičnejše in bolj vključujoče družbe!

KOPIJO svojega filmskega ali video izdelka nam pošljite na DVD-ju (kopija ne bo vrnjena) skupaj z izpolnjenim prijavnim obrazcem najkasneje do 15. maja 2011 na naslov:
Slovenska filantropija (s pripisom: Za Festival migrantskega filma »Na poti«)
Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana, Slovenija

Kontaktne informacije organizatorjev festivala:
napoti@filantropija.org
http://filmskifestivalnapoti.weebly.com
+386 1 430 1288; +386 51 389 929 (Uroš Krasnik)

Dodatne informacije in navodila:
 Čas trajanja festivala: od 17. do 23. junija 2011.
 Kraj festivala: Ljubljana, Slovenija (projekcije se bodo zvrstile na več lokacijah).
 Osrednji tematski sklopi: migracije, azil in begunci. Tematski sklopi zajemajo različne teme, kot so krizna žarišča in migracije, azilne in migracijske politike, podnebne spremembe in »okoljske« migracije, delavci migranti, otroci brez spremstva, trgovina z ljudmi, vključevanje migrantov v novo okolje in druge.
 Leto produkcije: v program festivala se lahko uvrstijo filmskimi in video izdelki ne glede na letnico njihovega nastanka, pri čemer bodo imeli prednost novejši izdelki.
 Zvrst, žanr izdelkov: v program festivala se lahko uvrstijo izdelki kateregakoli filmskega ali video žanra (dokumentarec, igrani film, animacija, video reportaža itd.).
 Jezik: kandidirate lahko s filmskimi izdelki v kateremkoli jeziku. V primeru da govorjeni jezik filma ni slovenščina, so obvezni slovenski ali angleški podnapisi.
 Trajanje: v program festivala bodo uvrščeni filmski in video izdelki trajajoči do 30 minut. Sprejemamo tudi izdelke daljše od 30 minut, vendar zaradi omejenega trajanja projekcij ne moremo zagotoviti uvrstitve daljših izdelkov v program festivala, četudi le-ti ustrezajo vsem preostalim kriterijem festivala.

Prijavni obrazec

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.