Twinfos - information and twinning support

Twinfos bo nudil informacije in podporo mestom, vasem in občinam iz Osrednjeslovenske regije, ki se želijo pobratiti z mesti v Evropi. Koncept pobratenja želijo približati javnosti in izpostaviti njegove pozitivne učinke na družbo. Predstavitev programa bo tako potekala v četrtek, 20. 1. 2011, ob 13.00 uri, v mali sejni sobi na Občini Litija.

Projekt Twinfos (information and twinning support) je s prijavo na razpis pridobilo Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a iz Vač. Pri izvajanju projekta sodeluje romunsko društvo European Youth for Sustainable Development, ki bo Twinfos predstavilo romunski javnosti istočasno z Društvom Geoss. Končni cilj enoletnega delovanja projekta je uspešno pobratenje vsaj petih slovenskih mest in na ta način prispevati h gradnji tesneje povezane Evrope.

Več informacij o delovanju Twinfosa in načrtovanih aktivnostih vam bodo na srečanju podali:
• Gabrijela Babič, vodja projekta
• Barbara Možina, sodelavka na projektu
Izkušnje s pobratenji pa bo predstavila podžupanja občine Litija gospa Lijana Lovše.

Dodatne informacije:
Barbara Možina, e-pošta: barbara@drustvo-geoss.si, telefon: 059 927 619
 
VABILO

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.