Transverzala mladinskih organizacij

Transverzala mladinskih organizacij bo namenjena predstavitvi dobrih praks mladinskih struktur v Sloveniji: mladinskih organizacij, mladinskih centrov, mladinskih svetov, študentskih klubov idr. Knjižica bo po vzoru planinske transverzale vključevala primere dobrih praks mladinskih organizacij na območju celotne Sloveniji in obiskovalce kraja spodbujala, da obiščejo organizacijo, ki v posameznem kraju predstavlja primer dobre prakse.

Vabim vas, da se tudi vaša organizacija predstavi kot primer dobre prakse v knjižici. Glede na prijavljene organizacije bomo izvedli izbor, s katerim bomo poskrbeli za regijsko razpršenost primerov dobrih praks in dosegli predstavitev res najboljših primerov slovenskih mladinskih struktur. Izbrane organizacije bodo objavljene v tiskani in elektronski knjižici. Izmed vseh prijavljenih organizacij bomo iz vsake občine izbrali do največ 3 primere dobrih praks.
Verjamemo, da bo vključitev v transverzalo »dobrih praks« vaši organizaciji prinesla večji ugled tudi na nacionalnem nivoju.

Če menite, da spada med te tudi vaša organizacija, vas vabim, da izpolnite priloženi vprašalnik.

Izpolnjen vprašalnik (v prilogi) pošljite do 15. 1. 2011 na naslov Mladinskega sveta Ajdovščina, Vipavska cesta 11, 5270 Ajdovščina s pripisom Transverzala mladinskih organizacij ali na e-naslov rozana.muzica@msa.si.

Več informacij si lahko preberete v priponki ali na spletni strani www.mladi-in-obcina.si (transverzala MO). Na voljo smo vam tudi na tel. št. 040 475 677.

Želim vam, da bi delo vaše mladinske organizacije odmevalo širom po Sloveniji!


VPRAŠALNIK
VEČ O PROJEKTU

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.