Srečanje društev

Srečanje društev bo v torek, 24.8.2010, ob 18. uri v Muzeju premoderne umetnosti, Hotič 19, Litija

Tokratno srečanje, ki ga organizira Regionalno stičišče nevladnih organizacij Osrednjeslovenske regije skupaj s Slovensko filantropijo je namanjeno javni razpravi osnutka Zakona o prostovoljstvu, ki naj bi vnesel prostovoljstvo v slovenski pravni prostor in s tem odprl pot za sistemsko ureditev prostovoljstva in za razmah organiziranega prostovoljstva v Sloveniji.

Mnenja, pridobljena na javni razpravi, bo nevladna delovna skupina za prostovoljstvo oblikovala v stališča in se nadalje trudila za vključitev v predlog zakona, zato naj srečanje ne mine brez Vas.

Razpravi bo sledila pogostitev in druženje.

Vljudno vabljeni! 

Vodja projekta:
Gabrijela Babič


Vašo udeležbo potrdite do ponedeljka, 23.8.2010 do 12.ure na 040/786-939 ali po e-pošti info@srce-me-povezuje.si. Z vašo udeležbo bo srečanje še boljše.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.