Kako pridete do načrta upravljanja vašega društva

V upravljavskem načrtu je opredeljena vizija in cilji za nadaljnjih 10 let, program dela, predvidene so aktivnosti, ki se bodo odvijale v okviru upravljanja objekta, opredeljeni so tudi finančni viri in finančni načrt, s čimer se poveča učinkovitost upravljanja z določeno dobrino. Načrt upravljanja je tudi eden izmed pogojev za pridobitev koncesije. Dobro izdelan načrt pripomore pri umestitvi v občini ali na ministrstvu oz. na drugi instituciji kot primeren upravljavec objektov v javnem interesu. S tem dobite možnost pridobivanja finančnih sredstev. V vsakem primeru pa je dobro, da ima društvo razdelane cilje – če vemo zakaj določene stvari počnemo, bomo lahko vztrajali dolgoročno.

Na Stičišču NVO Srca Slovenije vam brezplačno pomagamo pri izdelavi načrta upravljanja. Za več informacij smo dosegljivi na 059 927 619 ali vesna@srce-me-povezuje.si.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.