Novinarska konferenca

Pobuda: MOJA DRUŽBA
Volitve 2010 – prihodnost za nevladne organizacije


Pobudbo MOJA DRUŽBA so oblikovala regionalna stičišča za krepitev nevladnih organizacij, skupaj s Centrom nevladnih organizacij – CNVOS. V okviru te pobude bo prva akcija potekala ob letošnjih lokalnih volitvah.

Krepimo kakovost bivanja.
S pobudo MOJA DRUŽBA želijo spodbuditi razmišljanja o pomenu nevladnih organizacij, še zlasti pa poudariti pomen krepitve njihovega sodelovanja z občinami. Čeprav se naloge nevladnih organizacij razlikujejo od tistih, ki jih imajo občine, in je različen tudi njihov status, pa je obojim skupno poslanstvo – krepiti kakovost življenja prebivalcev in prebivalk.

Nevladne organizacije so pomemben del družbe.
V Sloveniji je aktivnih prek 23.000 nevladnih organizacij. Združujejo osebno angažiranost ljudi z vrsto profesionalnih znanj. Še posebej v času krize so nevladne organizacije za družbo izrednega pomena - s prostovoljnim delom in izredno ekonomičnostjo izvajajo vrsto aktivnosti, ki bi jih sicer morali plačevati. Spomnimo se samo humanitarnih organizacij, društev za pomoč pri različnih boleznih; mnogih športnih in kulturnih društev, ki izvajajo brezplačne programe in druženja; gorskih reševalcev in gasilcev, ki skrbijo za našo varnost, in še mnogih drugih.

Priročnik in sporazum.
Letošnja prva akcija v okviru pobude MOJA DRUŽBA bo potekala v času pred volitvami. Pripravili so priročnik o sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, ki vključuje konkretne navedbe kaj nevladne organizacije delajo ali pa bi še lahko naredile za občino in kaj občina lahko naredi za nevladne organizacije. Dokument ponuja tudi nabor nekaterih dobrih praks na lokalni ravni v Sloveniji, poleg tega pa tudi predlog sporazuma med občinami in nevladnimi organizacijami. Na tej podlagi bodo spodbujali razprave med nevladnimi organizacijami in kandidati. Na drugi strani pa bodo nevladne organizacije spodbujali, da po izvolitvi novih županov dogovorijo in podpišejo sporazume o sodelovanju. V priročniku je poleg primerov dobrega sodelovanja zbranih tudi vrsta predlogov postopkov za ureditev koncesij, ki jih občina podeli NVO za opravljanje javnih služb, lokalnih partnerstev, vključevanja NVO v odločanje.

Danes sočasno po vsej Sloveniji poteka 10 druženj med nevladnimi organizacijami in novinarji v naslednjih krajih: Kranj, Ljubljana, Martjanci, Brežice, Nova Gorica, Novo mesto, Koper, Velenje, Maribor, Zagorje. Podobno usklajeno bodo potekale tudi aktivnosti posameznih stičišč v regijah, pri čemer pa bo vsaka regija prilagodila aktivnosti glede na sicerjšnje dogodke pred volitvami.

Stičišča in CNVOS bodo spodbujala razpravo preko spletne strani (vzpostavljena bo do konca maja), javnega postavljanja vprašanj kandidatom na predvolilnih shodih in drugih predstavitvah. Po prvih podatkih bo potekalo v Sloveniji preko 50 posvetov, okroglih miz, javnih predstavitev. Ob tem bo potekala tudi vrsta podpornih aktivnosti, kot so posredovanje informacij medijem, obveščanje prek Facebooka, spletnih strani organizatorjev, elektronskih in tiskanih glasil stičišč ipd.Aktivnosti regij v pobudbi MOJA DRUŽBA ob lokalnih volitvah 2010

NACIONALNI NVO
Nosilec: Center nevladnih organizacij (CNVOS)
Center nevladnih organizacij skrbi za usklajevanja in koordinacijo ter predstavitve na nacionalnem nivoju. V sodelovanju s posameznimi predstavniki regionalnih stičišč bo pripravil predstavitve za nacionalne odbore strank, za združenja občin in vrsto drugih organizacij.
www.cnvos.si

1. OSREDNJA SLOVENSKA REGIJA
Nosilec: NVO stičišče srca Slovenije, ki ga izvaja Društvo za razvoj in ohranjanje Geossa
V osrednji regiji bodo začeli s prvim dogodkom. Konec tega tedna (7. in 8. maja) bo potekal Festival nevladnih organizacij – praznik društev v srcu na GEOSS-u, Geometričnem središču Slovenije. Na Festivalu se bo predstavilo preko 50 društev na stojnicah, odru in v dvorani. Med vsebinskimi razpravami pa bo potekala tudi okrogla miza s predstavitvijo priročnika, akcije nevladnih organizacij ob volitvah 2010 in izmenjave mnenj o potrebnih korakih za izboljšanje položaja in prepooznavnosti nevladnega sektorja – na Slivni pri Litiji, v petek, 7. maja, ob 11.00 uri. Poleg tega bodo organizirali regijska srečanja z nevladnimi organizacijami, občine bodo spodbujali k sodelovanju, nagovarjali županske kandidate da vključijo v priročniku predlagane ukrepe v njihove predvolilne obljube ter akcijo podprli s svojimi komunikacijskimi aktivnostmi.
www.srce-me-povezuje.si

2. SEVERNA PRIMORSKA
Nosilec: Regionalno stičišče NVO Planota
Akcijo bodo predstavili konec maja na srečanju županov. Organizirali bodo okroglo mizo na regionalni televiziji z regijskimi predstavniki strank, ki bodo kandidirale na volitvah. Pogovore bodo organizirali v sodelovanju z mediji, ki se jim bodo pridružili, ter predstavniki strank v predvolilnih soočenjih. Aktivnosti bodo predstavili tudi na okrogli mizi sredi maja.
www.nvoplanota.si

3. POMURJE
Nosilka: Lokalna razvojna fundacija za Pomurje, Martjanci
Občinam in nevladnim organizacijam bodo predstavili aktivnosti in priročnik v sklopu Senja nevladnih organizacij Pomurja 2010, ki bo potekal 28. in 29. maja v Murski Soboti. Prav tako bodo organizirali televizijsko omizje na temo sodelovanja občin in nevladnih organizacij. Akcijo bodo predstavili tudi preko e-časopisa in spletne strani. K sodelovanju bodo poskušali pritegniti čim več nevladnih organizacij in občin iz Pomurja, prevdsem pa krepiti njihovo medsebojno sodelovanje.
www.lrf-pomurje.si

4. GORENJSKA
Nosilka: Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike, projekt GROZD
Na Gorenjskem bodo predstavili aktivnosti in priročnik na letni konferenci Občine in nevladne organizacije za isto mizo, 12. maja, v Kranju. Nevladne organizacije bodo spodbujali k sodelovanju z občinami in jim pomagali pri aktivnostih.
www.grozd.eu

5. DOLENJSKA
Nosilec: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto – Regijski NVO center
Predstavitev priročnika in aktivnosti bo na dnevnem redu Sveta regije v mesecu maju. V začetku junija (4. junij) bo potekala konferenca o izmenjavi primerov dobrih praks med nevladnimi organizacijami. Konec junija (18. junij) bodo aktivnosti predstavljene na posvetu o aktivnem državljanstvu in medkulturnem dialogu. Dan kasneje pa na prireditvi s sejmom Evropska enolončnica. V juliju je predvidena delavnica za medije, septembra pa Bazar nevladnih organizacij. V septembru bodo aktivnosti predstavili tudi predstavnikom gospodarstva na konferenci o družbeni odgovornosti.
www.nevladnik.info

6. PRIMORSKA
Nosilec: Središče Rotunda, primorski družbeni center, Koper – Regionalno stičišče NVO Obalno-kraške regije
Stičišče bo prisotno na ključnih predvolilnih dogodkih. Podpiralo bo nevladne organizacije v razpravah z občinami in jih spodbujalo h krepitvi sodelovanja. V drugi polovici maja bo potekalo srečanje z nevladnimi organizacijami – vsebina bo namenjena predvsem akciji ob lokalnih volitvah. Septembra pa na temo kampanje pripravljajo Forum nevladnih organizacij Obalno-kraške regije.
www.sredisce-rotunda.si, www.sticisce.si

7. PODRAVJE
Nosilec: Zavod PIP, Stičišče nevladnih organizacij Podravja
Srečali se bodo s ključnimi nevladnimi organizacijami in občinami. O akciji bodo ozaveščali tudi kandidate za župane.
www.nevladna.org

8. ZASAVJE
Nosilec: Mrest – mreža nevladnih organizacij Zasavja
Nevladnim organizacijam v regiji in občinam bodo predstavili priročnik na skupnih srečanjih ter ob različnih dogodkih.
www.skladdela-zasavje.si

9. POSAVJE
Nosilec: Lokalna razvojna fundacija Posvaja – projekt PRSTAN – Posavska regionalna stična točka za nevladne organizacije
V maju bodo v Brežicah organizirali posvet o stanju in vplivu civilne družbe, sledili bodo posveti o javnih prireditvah v Krškem, Brežicah in Sevnici. Konec maja bodo v Brežicah in Krškem, v začetku junija pa še v Sevnici pripravili že drugi festival posavskih nevladnih organizacij, kjer se bodo na stojnicah predstavile posamezne organizacije. Sledile bodo tudi okrogle mize na temo sodelovanja organizacij z občinami, prenos javnih pooblastil na nevladne organizacije in predstavitev akcije ob lokalnih volitvah. Na temo priročnika bodo organizirali tudi posvet za javne uslužbence na občinah.
www.prstan.eu

10. SAVINJSKA REGIJA
Nosilec: Stičišče nevladnih organizacij Savinjske regije
V Savinjski regiji bodo organizirali vsaj dva specializirana posveta. Eden bo namenjen družbeni odgovornosti podjetij, drugi pa bo obravnaval temo nevladnih organizacij kot ponudnikov socialnih storitev. Akciji se bodo pridružili tudi z vsemi drugimi aktivnostmi, ki bodo potekale enotno po vseh regijah.
www.snvosr.org
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.