Mednarodni dan prostovoljstva mladih

MEDNARODNI DAN PROSTOVOLJSTVA MLADIH

15. april je mednarodni dan prostovoljstva mladih, v počastitev katerega po vsem svetu v drugi polovici aprila potekajo različne aktivnosti, namenjene promociji prostovoljstva.

Kako ključno je prostovoljstvo za današnji svet?
Nobena država na svetu ni dovolj bogata, da bi lahko s svojimi uradnimi službami naslovila vse potrebe in stiske državljanov - zato je prispevek prostovoljcev neprecenljiv, prostovoljstvo pa velja za eno najučinkovitejših oblik solidarnosti. Za vsako skupnost ima velik pomen, saj izboljšuje kakovost življenja v družbi; brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani in izključeni; je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi; je bodisi samostojna ali pa dodatna dejavnost in dodana vrednost delovanju služb in institucij.

Prostovoljstvo ni le nošenje drv ostarelim sosedom
Prostovoljno delo se da opravljati na zelo različnih področjih - socialnem, športnem, rekreativnem, izobraževalnem, zdravstvenem, kulturnem, okoljskem, turističnem, v kriznih situacijah (na primer gasilske organizacije, reševalci) in na mnogih drugih področjih. Njegova velika učinkovitost je predvsem v tem, da ga lahko opravljajo vsi, ne glede na leta, pač v skladu s svojimi interesi in zmožnostmi. 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.