Drugo poglavje Strategije za mlade v Litiji - zaključeno

Po prvem poglavju - izvedbi ankete (o kateri smo pisali v prejšnjih številkah) smo se novembra lotili načrtovanega drugega poglavja – Izvedbo posvetov o strategiji za mlade v Občini Litija. Tekom novembra in v začetku decembra smo organizirali kar tri posvete..

Prvi posvet smo pripravili 19.11. v prostorih enote JZKMŠ – MC Litija, katerega so pripravile – JZKMŠ enota MC Litija, Klub litijskih in šmarskih študentov in društvo SloMo. Na posvetu je aktivno sodelovalo 20 mladih in več kot deset odločevalcev. V prvem delu posveta so mladi sami oblikovali predloge oz. ukrepe, ki jih želijo zapisati v strategijo, v drugem delu pa so se jim pridružili še strokovnjaki in odločevalci. Skupaj so dokončali ukrepe – 16. ter jih na koncu še predstavili vsem zbranim. Vsi udeleženci smo se strinjali, da je bil posvet odličen in je minil v zelo pozitivnem vzdušju.

Drugi posvet smo pripravili 29.11. v dvorani Župnije Litija. Posvet pa so tokrat pripravili –  ZSKSS Skavtski Steg Litija 1, PGD Litija – Mladinska komisija, Nova kultura – Mladinska skupina, DPM Liš. 23. Mladih in 7. Odločevalcev se je 29.11.2014 zbralo v dvorani župnije Litija. V prvem delu posveta sta voditelja posveta Mojca Mikac in Samo Škrabanja mlade popeljala skozi ukrepe. Razdelili smo se v štiri različne skupine – Izobraževanje (2 ukrepa), Okolje (2 ukrepa), Zaposlovanje in podjetništvo (3 ukrepi) in Infrastruktura ( 4 ukrepi).V drugem delu posveta pa se je skupinam pridružilo še 7 odločevalcev in strokovnjakov iz različnih področij, s katerimi smo dokončali zastavljene ukrepe in jih na koncu predstavili – skupaj kar 11. ukrepov. Večer se je končal s pogostitvijo in prijetnim druženjem v prostorih Župnije Litija, kateri se lepo zahvaljujemo za prijaznost in gostoljubje.

Tretji posvet pa je potekal 2.12.2014 v Medgeneracijskem središču ŠMELC, ki smo ga soorganizirali z Stičiščem NVO osrednje Slovenije. Na posvetu, na katerem se je zbralo 12. udeležencev, je bila tematika predvsem kako mlade vključevati v delovanje društev. Nastali so 4. Ukrepi na področjih vključevanja, participacije in zaposlovanja mladih v Litiji. Vsem udeležencem/organizatorjem posvetov se iskreno zahvaljujemo.

V januarju bo vsem mladim in občanom Litije predstavljena obljubljena knjiga želja, ki bo na voljo v elektronski obliki na občinski spletni strani. 

Za MSOLI, Ernest Mrzel

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.