Z javnimi deli do zaposlovanja v NVO. Objavljen je razpis za javna dela 2015.

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje so objavili razpis za javna dela v skupni vrednosti 21,6 mio EUR, od tega bo 1,3 mio EUR namenjeno za razvojne programe socialnega podjetništva. Javna dela so pomemben vir za zaposlovanje v nevladnih organizacijah, preko katerih bo svojo zaposlitev lahko našlo predvidoma 4.000 brezposelnih oseb. 

S programom javnih del v letu 2015 bo omogočeno sofinanciranje stroškov za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih v programih javnih del in sicer na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale, kmetijstva in sorodnih področjih. Več najdete v katalogu javnih del 2015.

Novosti tokratnega razpisa so predvsem pri oddaji, ki bo letos prvič potekala elektronsko z vnosom skeniranih dokumentov v aplikacijo na Portalu za delodajalce.

Koga lahko vključimo v javna dela?
V programe javnih del se lahko za obdobje enega leta vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe. Dolgotrajno brezposelne osebe so tiste, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.

Zavod bo v izbrane programe javnih del napotoval dolgotrajno brezposelne osebe, ki so prejemniki denarnega nadomestila in se odločijo za vključitev v program javnega dela v času trajanja pravice do denarnega nadomestila.
Ponovno pa se v javna dela lahko vključijo naslednje ciljne skupine brezposelnih oseb: brezposelni invalidi, brezposelni Romi, brezposelni moški, starejši od 58 let, brezposelne ženske, starejše od 55 let in brezposelne osebe, vključene v razvojne programe javnih del pod točko 7.1., 7.2. in 7.3. Kataloga. Vendar skupno trajanje zaposlitve pri istem delodajalcu ne sme preseči 2 let.

Ponovno se lahko vključijo v javna dela za obdobje do enega leta tudi tiste osebe, ki so bile na javnih delih že zaposlene in niso bile vključene v javna dela celo leto. In sicer se lahko vključijo za razliko časa do enoletne vključitve.

Koliko ljudi lahko zaposlimo preko javnih del?
Število možnih vključitev brezposelnih oseb je odvisno od števila delavcev v delovnem razmerju pri izvajalcu na zadnji dan v mesecu, pred dnem oddaje ponudbe na javno povabilo. V tem številu se ne sme upoštevati zaposlenih udeležencev javnih del.
  • Organizacije brez zaposlenih oseb lahko zaposlijo 1 osebo.
  • Izvajalci, ki imajo zaposlenih od 1 do vključno 5 oseb, lahko zaposlijo največ 3 brezposelne osebe.
  • Izvajalci, ki imajo zaposlenih od 6 do vključno 10 oseb, lahko zaposlijo največ 5 brezposelnih oseb.
  • Izvajalci, ki imajo zaposlenih več kot 10 oseb, lahko zaposlijo največ 15 brezposelnih oseb.
Kakšen je delež našega sofinanciranja?
Delež sofinanciranja javnih del se giblje od 15 do 45 odstotkov plače odvisno od stopnje brezposelnosti v obdobju od januarja do septembra 2014 v določeni občini. Razen v primeru zaposlovanja invalidnih oseb ali zaposlovanja več kot polovice brezposelnih romov, kjer je sofinanciranje plače v višini 5 odstotkov. Tabelo financiranja najdete na tej povezavi. Poleg sofinanciranja plače organizacija zagotoviti še sredstva za regres in opravljanje izpita iz varstva pri delu. Malico, prevoz in stroške zdravniškega pregleda krije ZRSZZ.

Javno povabilo za izvajanje programov javnih del v letu 2015 je odprto od 1. 12. 2014 od 8 ure do porabe sredstev, vendar najdlje do 7. 10. 2015.

Podrobnosti o razpisu in prijavni obrazci so dostopni na spletni strani ZRSZZ.

Za več informacij o javnih delih smo nevladnim organizacijam iz osrednje Slovenije na voljo na e-pošti: klara.krzisnik@consulta.si ali številki 040 365 850.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.